Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Optimera efterlevnad med innovativa lösningar för information om regler och standarder från EXTEDO

EXTEDO är baserat i Tyskland och är en ledande leverantör av programvara och lösningar inom RIM-sektorn (Regulatory Information Management). EXTEDO-serien kombinerar innovation med efterlevnad och kvalitet och är enkel att använda. Företaget har dotterbolag i USA och Storbritannien och levererar till över 700 life science-kunder av alla storlekar i 57 länder och över 25 tillsynsmyndigheter över hela världen.

Uppfyll RIM-behoven och få en snabb avkastning på investeringen

ARBETA MED COGNIZANT

Som EXTEDO-partner förbättrar Cognizant sitt utbud av RIM-tjänster och ger mervärde till kunder i life science-sektorn. Lösningarna är inriktade på branscher som läkemedel, bioteknik, biofarmakologi, sjukvård och liknande.

Cognizant använder också EXTEDO:s mycket erfarna experter i samarbetsprojekt som möter kundernas behov med en snabb avkastning på investeringen.

Extedo | Affärspartner | Cognizant Technology Solutions