COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Episerver leder arbetet med att kombinera handel och innehåll på en enda plattform.

Episerver är ett globalt programvaruföretag som erbjuder hantering av webbinnehåll, digital handel och digital marknadsföring genom programvaruplattformen Episerver Digital Experience Cloud™.

På den enhetliga plattformen Episerver Digital Experience Cloud kombineras innehåll, handel, kanalövergripande marknadsföring och prediktiv analys. Vi erbjuder en heltäckande lösning för onlineföretag – från intelligent optimering och generering av leads till konverteringar och ökad kundlojalitet – med oöverträffad användarvänlighet. Episerver befinner sig i centrum av ekosystemet för den digitala upplevelsen och gör det möjligt för digitala ledare att anamma revolutionerande och omvälvande strategier i syfte att erbjuda kunderna enastående upplevelser, interaktioner och transaktioner.

Episerver hjälper företag att skapa unika digitala upplevelser för kunderna, med mätbara affärsresultat.

ARBETA MED COGNIZANT

Som global Episerver-partner förbättrar och utökar Cognizant lösningar på Episervers säkra och skalbara plattform. Genom Episerver Partner Success Program kan Episerver och dess partner nå centrala marknadsmål, förbättra räckvidden mot kunderna, bedriva nya verksamheter och skapa en konkurrensfördel för gemensamma kunder. För att förkorta tiden till marknaden och minimera projektrisker och utbildningskostnader erbjuder Episerver en färdplan mot framgång till sina partner genom Sales Enablement, utbildning, samordnad marknadsföring och Field Engagement.

Episerver – global partner för innehållslösningar online | Cognizant