COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Dynatrace ger insyn i prestandan för kritiska program och digitala kanaler i syfte att skapa en oöverträffad slutanvändarupplevelse under hela programlivscykeln och programleveranskedjan

Dynatrace är innovatören bakom branschens främsta plattform för digital prestanda, de gör realtidsinformation om digitala prestanda synlig och hanterbar för samtliga medarbetare. Företaget är den obestridda marknadsledaren och enda femfaldiga Gartner Magic Quadrant Leader: fler än 7 500 organisationer använder kunskapen för att bemästra komplexiteten, få operativ agilitet och öka intäkterna genom att leverera överlägsna kundupplevelser.

Dynatrace är pionjär inom Digital Performance Management och arbetar med distribuerade miljöer som Java, .Net, PHP, Node JS och C++, i både molnbaserade och lokala modeller, samt paketerade program som SAP, Oracle Forms/EBS, Citrix med flera.

ARBETA MED COGNIZANT

Cognizant, en viktig global partner, erbjuder i samarbete med Dynatrace branschledande APM-lösningar som är anpassade till klassledande tjänsteleveransfunktioner för en smidig slutanvändaruppevelse på alla nivåer av programleveranskedjan – program, nätverk, infrastruktur, databaser, molnet, tredjepartsleverantörer, enheter och webbläsare.

Den gemensamma lösningen ger följande fördelar:

  • Öka dina kunskaper om gränssnitt i flera kanaler och hur prestanda påverkar intäkter, kundnöjdhet, kundlojalitet osv.
  • Upptäck och lös programprestandaproblem proaktivt innan användarna påverkas genom Real User Monitoring och Synthetic Monitoring för webben, mobilenheter, moln- och företagsförpackade program
  • Effektivisera nya program och förbättringar med en samarbetsinriktad lifecycle-by-design-metod för utveckling, kvalitetssäkring och drift
  • Isolera feldomäner och hitta rotfelsorsaker till prestandaproblem för snabbare optimering av programprestandan i produktionsmiljöer
  • Förbättra IT-tjänsternas kvalitet och lev upp till SLA-åtaganden genom kortare genomsnittliga tider för reparation och problemlösning
  • Ruxit, en del av Dynatrace, erbjuder Cognizant möjligheten att använda ett enda verktyg för att övervaka webbprograms prestanda från ett helhetsperspektiv och över hela teknikstacken: i molnet eller lokalt