COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Fler innovationer på företagen med hjälp av 3D-design och programvara för livscykelhantering i världsklass

Dassault Systèmes (3DS), 3DEXPERIENCE®-företaget, ger företag och yrkesarbetare virtuella världar så att de kan visualisera innovationer. Deras världsledande lösningar för 3D-design, digitala modeller (3D-DMU) och produktlivscykelhantering (3D-PLM) förändrar det sätt på vilket produkter konstrueras, produceras och underhålls.

Dassault Systèmes samarbetslösningar främjar sociala innovationer som kan ge förbättringar i den fysiska världen. Koncernen levererar mervärde till över 190 000 kunder av alla storlekar och i alla branscher, i över 140 länder.

3D-branschlösningar kombinerade med globala IT-produkter och tjänster

ARBETA MED COGNIZANT

Dassault Systèmes är världsledande inom 3D- och PLM-lösningar, och Cognizant är en global ledare IT-produkter och IT-tjänster för företag. Partnerskapet skapar ett globalt ramverk som gör att båda företagen bättre kan uppfylla kundernas behov på befintliga och framväxande marknader. Alliansen tillgängliggör nya färdigheter, funktioner och lösningar för Cognizants kunder, främst i branscherna CPG, detaljhandel, fordonsindustri, biovetenskap och industriell utrustning. Partnerskapet hjälper också Cognizants kunder som behöver PLM-tjänster och PLM-lösningar från Dassault Systèmes. Tillsammans hjälper Cognizant och Dassault Systèmes sina gemensamma kunder att förkorta lanseringstiden och tar hand om hela kedjan från produktidé till detaljerad konstruktion, simulering, tillverkning och kontinuerligt underhåll.

Cognizant och Dassault Systèmes hanterar kundernas behov genom att ge dem en kombination av produkter, personal och beprövade metoder. Partnerskapet syftar till att skapa mer avancerade lösningar baserat på föränderliga branschtrender.

Cognizants partnerskap | Dassault Systèmes | Cognizant Technology Solutions