COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Med CoreLogic Dorado kan du använda SaaS för komplexa finansiella transaktioner

CoreLogic Dorado är en ledande leverantör av SaaS-lösningar till den finansiella tjänstebranschen. Företagets lösningar är baserade på ett patenterat platform-as-a-service-system som är särskilt utformat för att hantera komplexa finansiella transaktioner. CoreLogic Dorado ligger i San Mateo, Kalifornien.

Avancerade, molnbaserade lösningar för finansiella tjänster

ARBETA MED COGNIZANT

Som allianspartner utnyttjar Cognizant CoreLogic Dorados molnbaserade lånelösningar i samverkansprojekt för kunder i branschen för finansiella tjänster. Dorados Enterprise Lending System (ELS) automatiserar utlåningsaktiviteter, konsoliderar interna och externa funktioner i en enhetlig process och sammankopplar utlånare med sina partner och konsumenter i en samverkansinriktad realtidsmiljö.

Cognizant levererar mervärde till finansiella tjänster med hjälp av Dorados avancerade och molnbaserade Loan Origination System (LOS) och prissättningsmotor. Följande ingår:

  • ChannelMaster Advisor, en webbgränssnittslösning över nätverket som onlinebanktjänstemän kan använda och som erbjuder innehållshantering och behandling av potentiella kunder.
  • ChannelMaster POS, en säljlösning över flera kanaler för utlåning.
  • ChannelMaster Production, en kundtillvänd lånelösning över nätverket.
  • PriceMaster, en regelbaserad motor och realtidsproduktkatalog som bankkunder kan använda för att själva välja låneprodukter på inköpsstället.

Cognizant drar även nytta av CoreLogic Dorados expertis inom SaaS som ett relativt nytt koncept inom hypotekslån. CoreLogic Dorado är mer än bara en värdtjänstleverantör och använder SaaS som en strategisk fördel som ger betydande och attraktiva ekonomiska och driftmässiga fördelar för Cognizants kunder.​

CoreLogic Dorado | Affärspartner | Cognizant Technology Solutions