COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer
  • Strävar mot ökad tillväxt genom att omforma affärsmodeller, modernisera produkter och förbättra kundupplevelsen.
  • Förnyar och hanterar dina viktigaste affärsprocesser genom nya arbetssätt.
  • Förenklar, moderniserar och ger säkerhet till IT-infrastrukturen och programmen – verksamhetens grundstomme.
COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Cordys ger Cognizants kunder bättre lösningar för affärsprocesshantering

Cordys tillhandahåller tjänster inom affärsprocesshantering (BPM), tjänsteorienterad arkitektur (SOA) och molnbaserade tjänster. Cordys Business Process Management Suite (BPMS) står i centrum för Cordys Business Operations-plattform och stöder tre olika funktioner: BPM, integrering och Composite Application Development Samtliga funktioner kan driftsättas antingen lokalt eller i molnet. Cordys har sitt högkvarter i Nederländerna och är ett globalt företag med avdelningskontor i Nordamerika, Europa, Mellanöstern, Afrika samt Asien-Stillhavsområdet.

Ökad effektivitet och agilitet i verksamheten

ARBETA MED COGNIZANT

Cognizant är Cordys främsta systemintegreringspartner i Asien-Stillahavsområdet. Det innebär att Cognizants konsulter har kontinuerlig åtkomst till Cordys utvecklingsteam och kan använda resurser från företagets tekniska resurser och support på kundernas vägnar.

Genom partnerskapet med Cordys erbjuder Cognizant kunderna en kraftfull kombination av vår expertis inom BPM, konsultverksamhet samt systemintegrering och klassledande BPM-teknik från Cordys. Tillsammans hjälper våra företag organisationer att utforma, automatisera, hantera och optimera affärsprocesser. Detta ger ökad drifteffektivitet och flexibilitet i verksamheten samt sänkta kostnader och en bättre kundupplevelse.

Cordys | Affärspartner | Cognizant Technology Solutions