COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Cleo och Cognizant möjliggör ett digitalt integrerat ekosystem

Cleo erbjuder avancerad moln- och företagsintegreringsteknik som underlättar övergången till och integreringen av affärskritiska data i alla format. Företaget erbjuder förbättrade lösningar för omfattande integrering och samordning av flera integreringsmodeller, bl.a:

  • Företagsövergripande
  • Moln-till-moln
  • Mark-till-moln
  • Program-till-program
  • Pipelines för big data

Med marknadsledande erbjudanden för tillförlitlighet, säkerhet och skalbarhet hjälper Cleo var och en av våra över 7 000 kunder att bygga betrodda relationer i sina digitala ekosystem idag och tillhandahåller samtidigt all kontroll och synlighet som de behöver för att lyckas med verksamheten i morgon.

Omfamna framtidens flermönsterintegrering

ARBETA MED COGNIZANT

Cognizants IPM-verksamhet (Integrated Process Management) har ett nära samarbete med Cleo för att hjälpa kunderna att ställa om affärsprogram för den digitala erans behov.

  • Starka partnerskap som hjälper kunderna att lösa deras viktigaste problem och uppfylla deras affärsmål

Partnerskapet mellan Cognizant och Cleo utnyttjar Cleos beprövade lösningar för företags- och molnintegrering för företag i en era av digital omvandling. Våra lösningar ökar affärsnyttan genom att smidigt sammankoppla system, människor och processer för realtidsintegrering och insyn i informationsarbetsflöden för företagsövergripande, program-, moln- och big data-användningsfall.

  • Cognizant Cloud Integration Brokerage (CCIB) genom en Cleo-lösning

Cognizant Cloud Integration Brokerage (CCIB) drivs av Cleo Integration Suite (CIS), vilken innefattar Cleo-produkter som Cleo Harmony, Cleo Clarify, Cleo Jetsonic och Cleo Dashboards för intelligent överblick och realtidsbaserad kunskap. Cognizant tillhandahåller B2B/EDI-applikationen i molnet och erbjuder kompletta hanterade tjänster med migrering, implementering, introduktion av nya partner och support dygnet runt.

  • Cognizant CoE för Cleo-lösning

Cognizant samarbetar med Cleo genom globala Center of Excellence som ger kunderna en integrerad utvecklingsmiljö och underlättar för dem att bygga system med höga prestanda. Som Cleos betrodda partner har Cognizant en robust Cleo-verksamhet – både vad gäller antalet konsulter och erfarenhet av samt expertis inom implementeringen av Cleo-teknik. Cognizant och Cleo har tillsammans levererat högpresterande, eleganta och säkra program till kunder på dagens marknad. Våra lösningar – som omfattar både integrering och processhantering – har lett till snabbare responstid och bättre ROI, samtidigt som de bevarar integritet, integrering och styrning.

Cleo | Affärspartnerskap | Cognizant