COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Cirrus Data bidrar till att förenkla lagringsmigrering med minimalt arbete och driftstopp

Lagringsmigrering med olika värdar och lagring är en komplex uppgift och kräver personal med avancerade kunskaper. Tillsammans med Cognizant gör Cirrus Data Solutions uppgiften enklare med hjälp en patenterad datamigreringsserver av Plug-and-Migrate-typ (DMS). DMS driftsätts vid SAN men kräver inget arbete för värdarna, flätverket och lagring. Kunderna kan utnyttja fördelarna av en förstklassig tjänst för lokal, fjärrbaserad, fyisk-till-fysisk eller virtuell migrering med minimal arbetsinsats och inga driftstopp fram till övergången.

Under bedömningsfasen fungerar DMS som en SAN Discovery-server, ett verktyg som samlar information om SAN. All nödvändig information samlas in med 100-procentig noggrannhet, utan behov att arbeta med värdar, switchar eller lagring. Tiden det tar att få den information som krävs för att planera migreringen blir ungefär en timme i stället för flera dagar eller veckor. Genom att pröva varje enskild FC-port vid lagring (eller värdarna), tas hela SAN-konfigurationen fram, inklusive värdinitierare, zoner, mål, LUN-information och kluster. Informationen används sedan för planering. Under migreringen placeras DMS-enheter ut, utan förändringar eller driftstopp fram till övergången. Inga förändringar betyder låg risk, minimal tidsåtgång och maximal framgångsfrekvens. Andra lösningar kräver vanligen omfattande zonändringar samt LUN-maskningsändringar som endast kan genomföras av FC-experter, samt noggrann planering, långa godkännandecykler och en plan för eventuella avbrott. DMS kan i typfallet driftsättas på två till tre timmar av en datacentertekniker som inte behöver ha omfattande förkunskaper eller arbeta med värdar, FC-switchar och lagringssystem.

Serverenhet i företagsklass

Ett migreringsprojekt består av flera faser. Redan bedömningsfasen är en utmaning. Hur samlar du korrekt in all nödvändig information, särskilt om du har olika värdplattformar, flätverk med flera lager (gräns- och kärnroutrar) och heterogena lagringsfarmar? Under designfasen kan komplexa miljöer innebära komplexa ställningstaganden. Under godkännandefasen kan det vara en utmaning bara att få värd-, flätverks- och lagringsteamen att samarbeta, och de kommer att ifrågasätta alla ändringar som du föreslår. Under migreringsfasen är det en verklig projektledarutmaning att styra arbetet med värden, flätverket och lagringen. Det är vanligt att driften måste avbrytas till och med innan migreringen kan börja.

Cognizant och Cirrus Data Solutions har förfinat den här processen för att minska komplexiteten, arbetsbelastningen och inverkan på produktionen. DMS undanröjer behovet av manuella bedömningar på värd-, flätverks- och lagringsnivå. Dessutom försvinner behovet att göra ändringar av värdar, flätverk (zoning) och lagring samtidigt som driftstopp elimineras. DMS gör även att prestandan under migrering inte påverkas. Inget behov av Fiber Channel-routrar för fjärrmigrering. Migreringen utförs på följande sätt:

  • Cirrus Data Solutions SAN Discovery-server samlar in information om exempelvis värdar, kluster, flätverk, sökvägar, LUN:ar och lagringsstyrfunktioner på mindre än en timme.
  • Insamlade data används för att fastställa hur många DMS-servrar som behövs.
  • Snabbt godkännande. Inget behov av ändringsförfrågningar för värdar, switchar eller lagringsfunktioner.
  • DMS placeras ut vid FC SAN utan driftstopp och ändringar av miljön. Det här tar 2 eller 3 timmar.
  • Definiering och körning av migreringsjobb.
  • Övergång till ny lagringslösning efter avslut.

Ovanstående kan utföras av tekniker med endast några timmars förutbildning. DMS har funnits tre år på marknaden och används av Tier-1-lagringsleverantörer och partner för lokal och fjärrbaserad migrering över hela världen.