COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Som global CAST-partner drar våra kunder och Cognizant nytta av CAST:s automatiserade indikatorer för programkvalitet.

 

CAST:s kvalitetsindikatorer ger IT-chefer oöverträffade insikter när de hanterar ändringar i utgiftsmönster, använder förvaltade tjänster och utvärderar framgångsfaktorer för teknikinvesteringar. Cognizant drar nytta av CAST för att skapa transparens för IT-kostnader, investeringar i tekniska omställningar, förbättrad programvarukvalitet och agilitet i team.

Som första CAST-certifierad global partner har Cognizant strategiskt integrerat CAST:s programvaruintelligens i olika lösningserbjudanden, däribland:

  • Software Health Assessment som tjänst genom CAST AIP

Få korrekt programanalys som utvärderar programmens verkliga hälsotillstånd enligt branschledande kvalitetsstandarder. Cognizants Software Health Assessment som tjänst genom CAST-analys hjälper kunderna att snabbt se om utvecklingsinitiativen är anpassade till affärsmålen. Läs mer »  Se hur det fungerar »

  • Structural Quality Gate (SQG) som tjänst genom CAST AED

Upptäck tidigt i utvecklingslivscykeln över 90 procent av produktionsavbrott som orsakas av strukturella programfel. SQG som tjänst integrerar smidigt data från CAST AED och identifierar exakt vilka fel som påverkar drifttid och prestanda med hjälp av data i koden, vilket ger snabb korrigering. Läs mer »  Se hur det fungerar »

  • ADPART-InDev genom CAST

Gör rätt från början genom att identifiera funktionsluckor tidigt under utvecklingsfasen, utan att behöva testa. ADPART-InDev är en AI-baserad lösning som bygger på kraften i ADPART, ett IP från Cognizant för modellering av affärsflöden, och CAST:s funktioner för strukturell analys av kodkvalitet – för kvalitet i hög hastighet. 

  • Digital Transformation Assessment genom CAST AIP

Gör snabba bedömningar av affärskritiska program för att fastställa deras generella kvalitet och identifiera inbyggda programrisker som kan försvåra den digitala omställningen. Övervinn omställningshinder samtidigt som du sänker IT-kostnader och ökar prestandan med Digital Transformation Assessment och CAST-analys. Läs mer »  Se hur det fungerar »

  • ADM Managed Services genom CAST AIP

ADM Managed Services från Cognizant genom CAST-analys ger kunderna servicenivåavtal som utnyttjar automatiserade nyckeltal baserat på ledande programkvalitetsstandarder från SEI och OMG. Kontrollera kontinuerligt att programportföljen lever upp till de senaste kvalitetsstandarderna i fråga om effektivitet, stabilitet, underhållsförmåga och säkerhet. 
Läs mer »  Se videon »  Se hur det fungerar »

CAST Global Partner for Software Quality Metrics & Analysis | Cognizant