COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Förnya dina OTC-handelsprocesser med programvara från Calypso Technology och konsulttjänster från Cognizant

Calypso Technology Inc. är ett globalt företag inriktat på produkter och tjänster för finansiell programvara som levererar resursövergripande lösningar för integrerad trading, risk, behandling och styrning. Företaget arbetar med ett brett spektrum av finansiella kunder, inklusive säljaktörer som banker och prime brokers, köpare som kapitalförvaltare, hedgefonder samt finansavdelningar på företag och banker. Företaget arbetar även med växelkontor, clearare och tillsynsmyndigheter. Calypso har verksamhet i Nord- och Sydamerika, Europa, Afrika, Mellanöstern, Asien och Australien.

Mervärdestjänster med korta lanseringstider

ARBETA MED COGNIZANT

Som partner använder Cognizant Calypsos kunskap om finansbranschen för att kunna ge våra kunder en heltäckande överblick över generella strategiska effekter, den tekniska komplexiteten och dynamiska affärsprocesser i den konkurrenspräglade OTC-handelsbranschen.

Sedan 2010 har Cognizant arbetat med Calypso för att utveckla vissa användningsklara gränssnitt, vilket har gett Cognizant en överblick av Calypsos lösningar från insidan. Därmed kan vi tryggt integrera utökningar och anpassningar av olika Calypso-versioner. Dessutom har Cognizant och Calypso tillsammans ebjudit mervärdestjänster med snabb leverans till marknaden. Vi har även samarbetat kring flera olika produktutvärderingar och uppgraderingsarbeten.

Calypso | Affärspartner | Cognizant Technology Solutions