COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Främja innovation och förbättra affärsrelationer genom att spelifiera dina affärsprocesser med Bunchball

Bunchball är en ledande aktör inom spelifiering och användning av speltänkande och spelfunktioner i icke-spelrelaterade sammanhang. Företagets plattform Nitro kan användas för spelifiering av alla affärsprocesser med hjälp av kontaktpunkter med ett flertal populära kommunikationsplattformar, vilket effektiviserar och underlättar driftsättningar. Sedan 2007 har Bunchball och Nitro-plattformen använts för att främja innovation inom personanpassad spelifiering, teamfunktioner, inbyggd återkoppling och Adobe Omniture-integrering. Exempel på andra funktioner:

  • integrering med Facebook och Twitter
  • utveckling av en Salesforce.com-spelifieringsapp
  • utveckling av en IBM-spelifieringsapp
  • utveckling av en Jive-spelifieringsapp

Skaffa dig en ny konkurrensfördel med spelifiering – och Cognizant

ARBETA MED COGNIZANT

​Cognizant ser spelifiering som en central drivkraft för framgång på framtidens arbetsmarknad. Vi är därför ivriga att förbättra våra rutiner för affärsförbättringsprocesser med Bunchball-plattformen, vilket ger kunderna världens mest innovativa sätt att konfigurera och utforma spelifieringsprogram. Som partner ger Cognizant och Bunchball kunderna designmetoder och teknik så att de kan skapa en dynamik som inte bara inspirerar till innovation hos medarbetarna utan även engagerar kunderna på ett kreativt sätt, vilket bygger lojalitet.

Bunchball | Affärspartner | Cognizant Technology Solutions