COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Med BillingPlatform kan Cognizant erbjuda en omfattande fakturerings- och order-to-cash-lösning för alla företag.

BillingPlatform är den nya standarden för fakturering och order-to-cash på små, medelstora och stora företag och erbjuder en fullständig serie dynamiska och användningsklara funktioner samt obegränsad konfigurerbarhet som gör det möjligt för företag att enkelt arbeta med alla affärsmodeller. Marknadens mest agila och utbyggbara plattform för kommersiell introduktion, med globala ledande kunder från olika bakgrunder.

Cognizants kunder har nu möjlighet att snabbt tillgodose aktuella eller gradvis framväxande behov av kommersiella introduktioner i dag och i framtiden. Kunderna kan använda plattformens omfattande funktioner, inklusive:

 • Prenumerationshantering
 • avancerad fakturering och rating
 • AR och finans
 • Omvärldsanalys
 • avancerade prisfunktioner
 • obegränsade plattformsutökningar
 • aktiva integreringar
 • kontohierarkier på flera nivåer

Prenumerationshantering

 • avancerad förnyelse och pro rata-logik
 • förbetalning/efterbetalning
 • flexibla cykelalternativ
 • uppgradering/nedgradering/rabattlogik

avancerad fakturering och rating

 • konfigurerbara tidsbaserade cykler
 • kundcentrerad konfiguration
 • händelsebaserade faktureringscykler
 • flera valutor/lokalisering
 • regelbaserad debitering
 • mätning av stora volymer från alla källor

AR och finans

 • fullständig livscykelhantering
 • konfigurerbar/anpassad kravhantering
 • spårning och hantering av balans
 • logikbaserad integrering av handlare
 • redovisningsintegrering

Omvärldsanalys

 • inbyggd ad-hoc-rapportering
 • anpassade rapporter och infopaneler
 • schemalagda rapporter och utdrag
 • Bi-integreringar
 • prognosticering och modellering

avancerade prisfunktioner

 • intelligenta produktpaket
 • obegränsade prismodeller
 • åsidosättningsfunktioner för avtal och taxor på flera nivåer
 • flera ikraftträdandedatum och förnyelsealternativ
 • prenumerationer med överskott
 • nivåbaserade priser och rabatter

obegränsade plattformsutökningar

 • helt utökningsbar datamodell
 • affärsregler och arbetsflöde
 • utökningsbart användargränssnitt
 • stabil webbverktygssats
 • fullt integrerade anpassningar
 • varumärkeshantering och lokalisering

Aktiv integrering

 • dynamisk SOAP- och REST-API
 • händelsebaserade API-meddelanden
 • hög volym, användningsinsamling
 • datasynkroniseringsverktyg

kontohierarkier på flera nivåer

 • regioner, avdelningar, affärsenheter
 • partihandel/detaljhandel/partner
 • hushåll och faktureringsföretag
 • hierarkisk prissättning, rating, fakturering och betalning.
nterprise Billing Platform | Affärspartner | Cognizant Technology Solutions