COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Nyckelfärdiga spelifieringslösningar för ökad kundlojalitet och interaktion med medarbetare

Badgeville är en ledande aktör i spelifieringsbranschen och erbjuder en branschledande spelifieringsplattform för företag, den största integreringskatalogen och bäst support för utvecklingen av spel. Badgeville är en SaaS-baserad lösningsleverantör och erbjuder produkter för både kundlojalitet och personalresultat. Badgeville har sitt huvudkontor i Redwood City, Kalifornien och kontor i New York och London. Företaget erbjuder spelifieringslösningar över hela världen och via molnet.

Badgevilles Behavior-plattform är en av de snabbast växande spelifieringsplattformarna som finns idag och kan skryta med en av branschens största aktiva användarcommunities. Företagets integreringskatalog inkluderar premiumprodukter som Jive, Salesforce.com, SharePoint, Twitter och Adobe Marketing-programserien. Den stora katalogen hjälper partner som Cognizant att öka antalet innovativa spelifieringslösningar och omfattningen av dem.

Utökning av Cognizants SMAC Stack med spelifieringslösningar för företag

ARBETA MED COGNIZANT

Med fokus på SMAC Stack erbjuder Cognizant nyckelfärdiga spelifieringslösningar till dagens kunder och sätter stort värde på partnerskapet med en branschledare som Badgeville. Eftersom anvädningen av spelifieringsplattformar ökar kraftigt inom bankväsendet, försäkringsbranschen, detaljhandeln och sjukvården, centrala marknader som Cognizant redan har en stark närvaro på, kan det innebära betydande fördelar att samarbeta med oss för att implementera Badvegille-lösningar.

Badgeville | Affärspartner | Cognizant Technology Solutions