Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Anslut dina fjärrprodukter, enheter och andra resurser till molnet – och till ditt företag

Axeda Corporation erbjuder avancerade molnbaserade tjänster och programvara för hantering av uppkopplade produkter och enheter i företaget. Den innovativa M2M-portföljen omfattar produkter, lösningar och molnbaserade tjänster inom säkerhet, M2M-applikationsutveckling, Device Relationship Management, användningsbaserade tjänster, telematik och CRM/ERP-integrering.

Axedas M2M-molntjänst för anslutning av fjärrenheter och fjärrresurser går under namnet ”Axeda Machine Cloud”. Den här avancerade molnbaserade programvaran hanterar anslutna produkter och kör innovativa M2M-applikationer. Tjänsten tillhandahåller en säker och skalbar M2M-plattform för dataintegrering och programutveckling, anslutning över kabelanslutna eller trådlösa nätverk och färdiga lösningar för enhets- och tillgångshantering som kan minska kostnaden och komplexiteten när M2M-lösningar införs.

Övervaka dina fjärrtillgångar från molnet

ARBETA MED COGNIZANT

Cognizants partnerskap med Axeda Corporation kombinerar en stark kundbas, en marknadstestad M2M-plattform, branschledande lösningar och beprövade affärscase- och affärsprocessfunktioner för definition och rationalisering. Dessa resurser utnyttjar Cognizants djupa domänkunskaper i de branscher vi arbetar med, till exempel sjukvård, tillverkning, logistik och life science. Företag inriktade på telematik, telemedicin och fjärrhanteringssystem är exempel på aktörer som kan dra stor nytta av den här typen av lösningar.

Partnerskapet kombinerar Cognizants djupa kunskap om olika branscher, vår erfarenhet av att utnyttja strategiska partnerskap för att leverera specialanpassade lösningar och Axedas unika molnbaserade plattform för hantering av enheter i M2M-skiktet.

 

Axeda | Affärspartner | Cognizant Technology Solutions