COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

AvePoint erbjuder bättre styrning och infrastrukturhantering för företag som använder SharePoint

AvePoint tillhandahåller styrnings- och infrastrukturhanteringslösningar för SharePoint. AvePoints plattform DocAve Software är en ledande lösning för styrning och infrastrukturhantering med SharePoint och har produkter med funktioner för migrering, integrering, hantering, optimering, skydd och rapportering för SharePoint. AvePoint har verksamhet i USA, Kanada, Australien, Sydafrika, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Schweiz, Japan, Singapore och Kina.

Branschanalytiker världen över erkänner AvePoint-plattformen som en ledande lösning i sin klass.

Migrera eller uppgradera till SharePoint med större trygghet

ARBETA MED COGNIZANT

Cognizant samarbetar med AvePoint för att kunna leverera SharePoint-lösningar för kunder i alla branscher som vill migrera från befintliga plattformar till SharePoint med kortare tid till marknaden. Cognizant kan även utnyttja de senaste och kommande AvePoint-verktygen som kan effektivisera leveranser av alla SharePoint-lösningar. Dessutom förser AvePoint Cognizant med teknisk vägledning och bästa praxis vid användning av företagets innovativa DocAve-verktyg i interaktioner med Cognizants kunder.

AvePoints goda renommé och kraftfulla lösningar – i kombination med Cognizants
leveransmodell i världsklass – ger kunderna mer trygghet inför köp av kritiska SharePoint-migreringsprojekt.