COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Aveksa utökar nätverkssäkerheten med stabila funktioner för identitets- och åtkomsthantering.

Aveksa erbjuder branschens ledande affärsinriktade plattform för identitets- och åtkomsthantering. Företaget erbjuder organisationer ett effektivt sätt att flytta ansvaret för åtkomstbeslut från åtkomstpersonal till branschexperterna och genomdriver dessutom policyer och ger överblick. Aveksa uppnår det genom att hantera den fullständiga livscykeln för användaråtkomst till informationsresurser via en automatiserad kontinuerlig process för åtkomstbegäranden, godkännanden, kundservice, granskningar, certifieringar och åtgärder.

Effektiv identitets- och åtkomsthantering i företaget

ARBETA MED COGNIZANT

Cognizant utnyttjar Aveksas programvara för att hjälpa kunderna att sänka kostnaderna för hantering av nätverksanvändarnas identitet och åtkomst, samt ger assistans med att uppfylla regleringar för kunder i branscher som försäkring, bankväsende, sjukvård, life sciences och börsnoterade företag. Genom partnerskapet med Aveksa kan vi göra viktiga lösningar för säkerhet, efterlevnad samt identitets- och åtkomsthantering mer kostnadseffektiva.

Cognizant utnyttjar Aveksas nyskapande lösningar inom identitets- och åtkomsthantering för att höja värdet på vår egen säkerhets- och identitetshanteringspraxis. Som ledande leverantör av implementeringstjänster för Aveksa hjälper vi kunderna att automatisera och hantera sina behörigheter och identiteter inom alla större programvaror och system i företaget.

 

Aveksa | Affärspartner | Cognizant Technology Solutions