COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Med Aprimo blir dina marknadsföringskampanjer effektivare och anpassade till branschens regler

Aprimo är en ledande aktör inom hantering av marknadsföringsresurser (MRM) och förkroppsligar visionen av en integrerad marknadsföring med integrerad hantering av marknadsföring (IMM) för dagens marknadsförare. Aprimos lösningsserier Marketing Studio B2C och Marketing Studio B2B hjälper marknadsförare att avveckla informationssilor för att möjliggöra bättre samarbete och effektivitet samt större konkurrensfördelar.

Aprimos lösningar möjliggör automatisering av marknadsföring på två områden:

  • hantering av marknadsföringsresurser (MRM), som riktar sig till företag inom sjukvård, biovetenskap, finansiella tjänster och andra starkt reglerade branscher
  • hantering av marknadsföring i flera kanaler (MCM), som gör det möjligt för marknadsförare i alla branscher att effektivisera marknadsföringskampanjer, uppfylla efterlevnadskrav och samtidigt driva komplexa kampanjer och följa upp attributionsgraden med hjälp av Aprimos digitala meddelandetjänster.

Automatisera marknadsföringsresurser för bättre samarbete

ARBETA MED COGNIZANT

Som allianspartner kan Cognizant dra nytta av Aprimos beprövade erfarenhet inom MCM och MRM och därmed leverera bättre lösningar för marknadsföringsautomatisering till kunderna. Exempel på internationella företag som använder programvara från Aprimo:

  • 8 av de 10 främsta leverantörerna av finansiella tjänster
  • 7 av de 10 främsta biovetenskapsföretagen
  • 4 av de 10 främste telekomleverantörerna
  • 5 av de 10 främsta detaljhandlarna