Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Appian tar företagets effektivitet till nya nivåer med branschledande BPM-programvara

Appian Corporation är en leverantör av programvara för affärsprocesshantering (BPM). Enligt branschanalysföretaget Gartner är Appian en ledande aktör inom BPM-programserier och en av världens sex snabbast växande leverantörer på den globala marknaden för applikationsinfrastruktur och mellanprogram.

Det finns för närvarande över 3 5 miljoner globala användare av Appian, från Fortune 100-företag till marknadens mellansegment och småföretag som arbetar med myndigheter, finansiella tjänster, försäkringar, hälsovård, energi, tillverkning och detaljhandel. Appian Enterprise är en javabaserad och personcentrerad BPM-produkt som är företagets flaggskepp och är konstruerad för enkelhet samtidigt som det är en av marknadens mest kraftfulla BPM-produkter idag.

Skapa en smidig användarupplevelse med BPM

ARBETA MED COGNIZANT

Som allianspartner utnyttjar Cognizant Appians nytänkande och omfattande BPM-erfarenhet. Samarbetet mellan Cognizant och Appian gynnar globala kunder i alla branscher som vill införa BPM-lösningar med målet att förbättra behandlingseffektiviteten genom en enkel och effektiv användarupplevelse. Som leverantör av en av de fem främsta BPM-produkterna på marknaden höjer Appian värdet på Cognizants BPM-lösningar vad gäller lösningssäkring, arkitektur, konstruktionsgranskning och kapacitetsplanering. Cognizant har också ett nära samarbete med Appians produktspecialister – från initial projektplanering till arbete under drift.

Cognizants BPM-konsulter och Appians experter delar också kunskap och färdigheter genom:

  • särskilda workshops
  • ingående tekniska utbildningsprogram
  • boot camps och certifieringssammankomster
  • anpassade tekniska utbildningstillfällen
  • vägledning om bästa praxis och standarder.
Appian | Affärspartner | Cognizant Technology Solutions