COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer
  • Strävar mot ökad tillväxt genom att omforma affärsmodeller, modernisera produkter och förbättra kundupplevelsen.
  • Förnyar och hanterar dina viktigaste affärsprocesser genom nya arbetssätt.
  • Förenklar, moderniserar och ger säkerhet till IT-infrastrukturen och programmen – verksamhetens grundstomme.
COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Actuate ger bättre business intelligence med datavisualiseringsteknik som hjälper kunderna att reagera snabbare på dataresultat.

Cognizants partner Actuate grundade och deltar i ledningen av öppen källkod-projektet Eclipse BIRT (Business Intelligence and Reporting Tools). BIRT är den främsta utvecklingsmiljön som presenterar datavisualiseringar på övertygande sätt via webben och på alla slags enheter.

Bättre översikt av kunddata

ARBETA MED COGNIZANT

Som System Integrator Partner med Actuate kan Cognizant använda innovationer för datavisualisering för att skapa BI-tillämpningar som fokuserar på komplexa affärsbehov, höjer produktiviteten och ger bättre översikt av kundkonton. Cognizant har i projektarbeten med Actuate bidragit med flera webbaserade lösningar som är utformade för att leverera rapporter till företag i ett flertal olika branscher, snabbare och ​mer kostnadseffektivt.

Actuate | Affärspartner | Cognizant Technology Solutions