Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Moln- och datorhallslösningar i företagsklass från Savvis bidrar till att omvandla IT-verksamheten med fullskaliga outsourcinglösningar

Savvis är baserat i St. Louis, MIssouri, och är en ledande leverantör av tjänster för servicehotell, prenumerationsvärdtjänster, nätverk och moln. Savvis moderbolag CenturyLink är det tredje största telekommunikationsföretaget i USA och erbjuder ett stort utbud ledande nätverkstjänster.

Savvis erbjuder en bred uppsättning infrastrukturtjänster som tillgodoser behoven hos företagskunder i flera olika branscher. Företagets molntjänster finns i det övre högra hörnet av Gartners Magic Quadrant.

En mer flexibel, agil och kostnadseffektiv IT-miljö

ARBETA MED COGNIZANT

Genom det här partnerskapet utnyttjar Cognizant Savvis beprövade tjänster i företagsklass för moln och datorhallar som ger kunderna en komplett uppsättning tekniska lösningar – inklusive lösningar som är direkt avsedda för datorhallsutrymmen och molninfrastrukturer. Cognizants expertis som systemintegratör, i kombination med Savvis omfattande erfarenhet av infrastrukturtjänster, resulterar i fullskaliga outsourcinglösningar.

Cognizant och Savvis partnerskap hjälper företagskunder som strävar efter att omvandla IT-verksamheten till en mer flexibel, agil och kostnadseffektiv miljö. Exempelvis tillhandahåller Cognizant tillsammans med Savvis moln- och datorhallslösningar till ett av de största life sciences-företagen i Storbritannien och ett av de största vårdföretagen i Nordamerika.

 

Savvis | Affärspartner | Cognizant Technology Solutions