COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer
  • Strävar mot ökad tillväxt genom att omforma affärsmodeller, modernisera produkter och förbättra kundupplevelsen.
  • Förnyar och hanterar dina viktigaste affärsprocesser genom nya arbetssätt.
  • Förenklar, moderniserar och ger säkerhet till IT-infrastrukturen och programmen – verksamhetens grundstomme.
COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Kundfokus är en central del av vår kultur och genomsyrar hela organisationen. Det är Cognizant.

Cognizants Two-In-a-Box representerar vårt engagemang för överlägsen service så att du kan sänka IT-driftkostnader, införa bästa praxis och åstadkomma hållbara omvandlingar av verksamheten.

FOKUS PÅ VAD DITT FÖRETAG BEHÖVER

Two-In-a-Box är utformat för att hjälpa dig att minska IT-kostnader, modernisera IT-verksamheten och ställa om frigjorda tillgångar mot mer strategiska initiativ som genererar mervärde.

Two-in-a-Box-modellen (TIB) utgår från ett relationshanteringsteam med djup branschexpertis som får ansvar för din arbetsplats. Teamledaren, dvs. kundpartnern (CP, Client Partner), arbetar på plats för att skaffa sig en förståelse av din företagskultur och dina rutiner, utmaningar och affärsmål. Kundpartnern, som vanligen innehar en MBA-examen eller motsvarande, inleder sedan ett nära samarbete med de högsta IT-cheferna och hjälper företaget med den strategiska planeringen.

Den globala leveranschefen (DM) är en annan mycket viktig medlem av TIB_teamet. Relationen mellan CP och DM har en central funktion i arbetet med att säkerställa att våra IT-tjänster levereras med hög precision och skräddarsys för dina unika behov.

I mer taktisk mening fungerar CP som en kommunikationskanal, förmedlar dina IT-behov till DM och hjälper till att samordna tjänsteleveranserna tillbaka till dig. CP och DM har hela tiden kontakt och arbetar synkroniserat så att Cognizant-teamet fungerar som en förlängning av ditt företag.

TIB-modellens framgång är direkt kopplad till kundpartnerns (CP) och leveranschefens (DM) kompetens, och de har i typfallet över 10 års erfarenhet. De vet vad som krävs för att leverera förstklassiga IT-lösningar som är i linje med din affärsstrategi och företagets mål.

Cognizants Two-in-a-Box-lösningar | Cognizant Sverige