COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer
 • Strävar mot ökad tillväxt genom att omforma affärsmodeller, modernisera produkter och förbättra kundupplevelsen.
 • Förnyar och hanterar dina viktigaste affärsprocesser genom nya arbetssätt.
 • Förenklar, moderniserar och ger säkerhet till IT-infrastrukturen och programmen – verksamhetens grundstomme.
COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Cognizant är en ny typ av IT-tjänsteföretag för den nya företagseran. Välkommen till framtidens arbetsmarknad.

Cognizants förmåga att hjälpa kunderna att omvandla sin verksamhet hämtar kraft från ett viktigt faktum: Vi förkroppsligar framtidens arbetsmarknad. Vi ”föddes” globala och har en unik förståelse av den framväxande affärsvärlden. Vi är en virtuell organisation med verktyg i framkant, till exempel Cognizant 2.0 som underlättar samarbete i en global personalstyrka. Vi är från millenniegenerationen och vet hur viktig den här generationen av arbetstagare och konsumenter är. Vi lever teknikens framtid och använder molnteknik, sociala medier och olika plattformar varje dag – för våra kunder och för oss själva.

EN UNIK INSTÄLLNING TILL KUNDSERVICE, DJUP DOMÄNEXPERTIS OCH OMFATTANDE GLOBALA RESURSER ÄR VAD SOM GÖR COGNIZANTS VÄRDEERBJUDANDE ANNORLUNDA.

 • Kundcentrerad inställning: Hos Cognizant kommer kunderna först. Det har lett oss att skapa en affärsmodell som är utformad för våra kunders behov och mål.

 • Relationsmodellen Two-in-a-BoxTM: I vår egenutvecklade Two-in-a-Box-modell paras en Cognizant-partner på plats i kundorganisationen ihop med en leveranschef i närområdet eller offshore, vilket ger en avbrottsfri samordning mellan kundens krav och vår serviceleverans.

 • Kompetenta team: Vi strävar efter att anställa branschens bästa och skarpaste hjärnor, personer som kan tänka strategiskt om kundernas behov och har förmåga att göra skillnad.

 • Global förståelse: Cognizant ”föddes globalt”. Vi började som en Indienbaserad teknikgren av Dun & Bradstreet. Som resultat har vi en historia, ett perspektiv och en inställning med en unikt global karaktär som har inspirerat och väglett vår expansion världen runt.

 • Samarbetsfunktioner: Vår innovativa Web 2.0-baserade plattform Cognizant 2.0 möjliggör hantering av kunskap i realtid och avbrottsfri delning av arbete i vårt globala nätverk.

 • Engagemang för innovation: vår investering i innovation hjälper kunderna att hantera framtidens arbetsmarknad och ger lösningar för en miljö som omformas av globalisering, virtualisering, millenniegenerationens inställning samt teknik som hela tiden utvecklas, exempelvis sociala nätverk, mobilkommunikationer, Big Data-analys och molnteknik.

 • Återinvesteringsstrategi: Vårt engagemang för ständiga återinvesteringar i nya tjänster och funktioner bidrar till att Cognizant kan uppfylla kundernas behov såväl idag som imorgon.

 • Finansiell styrka: Cognizants förmåga att investera i nya lösningar, expandera vår globala kapacitet och utöka vårt talangfulla team bygger på en robust finansiell bas med stabila resultaträkningar och branschledande tillväxt.

VÅRT GLOBALA LEVERANSNÄTVERK

Outsourcing har kommit långt sedan det började som en taktisk resurs för kompetens till lägre kostnad. Det är nu ett strategiskt imperativ för internationella företag som vill behålla sin konkurrenskraft i en dynamisk global ekonomi.

Vår världsomspännande geografiska räckvidd med över 50 leveranscenter i 14 länder gör att vi kan möta den växande efterfrågan. Vi utökar konntinuerligt vår globala leveranskapacitet i våra center i Indien och Kina. Dessutom har vi lagt till fler regionala leveranscenter i Europa (Belgien, Ungern), Asien (Filippinerna) och Sydamerika (Argentina).

Vi har nu teammedlemmar i USA, Kanada, Storbritannien, Irland, Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Schweiz, Tjeckien, Ungern, Indien, Argentina, Australien, Singapore, Malaysia, Filippinerna, Japan och Kina, alla sammankopplade via vår plattform för kunskapsdelning och projektledning Cognizant 2.0.

Fördelarna med vår globala plattform är bland annat:

 • Tillgång till den bästa kompetensen över hela världen.
 • Vi följer ditt globala fotavtryck: leveranscenter där du behöver dem mest, nära dig och bemannade med personal som talar ditt språk och delar din företagskultur.
 • Geopolitisk diversifiering: minskad risk genom spridning av portföljen över flera geografiska områden för affärskontinuitet.
 • Finansiell riskminskning: utspridning av tjänsteleveranser på flera geografiska områden för effektivare kostnadshantering.
Skillnaden med Cognizant | Cognizant Sverige