COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer
  • Strävar mot ökad tillväxt genom att omforma affärsmodeller, modernisera produkter och förbättra kundupplevelsen.
  • Förnyar och hanterar dina viktigaste affärsprocesser genom nya arbetssätt.
  • Förenklar, moderniserar och ger säkerhet till IT-infrastrukturen och programmen – verksamhetens grundstomme.
COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Vi drivs av en passion att hjälpa våra kunder att skapa starkare, mer agila och mer innovativa företag.

Cognizant är en ledande leverantör av IT-tjänster, konsulttjänster och affärsprocesstjänster. Vår engagerade personal erbjuder strategiska insikter, teknisk expertis och branscherfarenhet. Deras arbete backas upp av ett globalt leveransnätverk som hjälper stora företag att anpassa sig till utmaningarna på framtidens arbetsmarknad med virtuella, flexibla, skalbara och effektiva verksamhetsmodeller.

OMVÄRDERA, OMFORMA OCH OMSTRUKTURERA DINA AFFÄRSMODELLER

Våra kunder i dag står inför ett dubbelt mandat: de måste klara både effektiviteten och produktiviteten och samtidigt hantera marknadsrelaterade och ekonomiska påtryckningar. Samtidigt måste de investera i innovation för att kunna utveckla företaget och öppna för nya möjligheter.

Vi hjälper många av världens ledande företag att hantera den här dubbla uppgiften. Vi vet att företag inte kan möta det tjugoförsta århundradets utmaningar med det tjugonde århundradets strategier och metoder. Globalisering, virtualisering, en ny generation av arbetskraft och kontinuerliga tekniska innovationer förvandlar affärsvärlden.

Som svar på de omvälvande krafter som definierar framtidens arbetsmarknad hjälper Cognizant kunderna att revidera, omvandla och omorganisera sin verksamhet för att tillämpa den nya affärsteknikarkitekturen SMAC (socialt, mobilt, analys och molnet) till sina mest betydande utmaningar och möjligheter.

Cognizant fokuserar på att hjälpa företag att:

  • Revidera sina affärsmodeller så att de kan förändra hur de interagerar med sina kunder, anställda och partner. Vi hjälper dem att omforma verksamheten och processer så att de kan öka produktiviteten och skaffa sig konkurrensfördelar.
  • Omvandla personalstyrkan så att den återspeglar millenniegenerationens mentalitet och dess flexibla, öppna och inkluderande attityd till arbete. Vi kan hjälpa företag att tillämpa nya verktyg för att möjliggöra delning av kunskap samt öka produktiviteten och antalet nyskapande initiativ.
  • Lägga om en verksamhet som håller på att förändras av sociala nätverk, mobila enheter, analys av Big Data och molntjänster. Vi kan hjälpa kunderna att använda den här tekniken för att hitta nya sätt att öka flexibiliteten i verksamheten, sänka kostnaderna och förkorta tiden till marknaden.

Oavsett utmaningarna står Cognizant berett att hjälpa ditt företag att anamma framtidens arbetsmarknad.

Cognizants metod | Cognizant Sverige