COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Cognizant OptimaWrite™

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Heltäckande teckningslösningspaket som bidrar till att öka effektivitet, skalbarhet, snabbhet och flexibilitet för den kommersiella teckningsprocessen.

ÖVERSIKT

Dagens försäkringsgivare brottas med långsamt stigande självrisker, minskad lönsamhet och stora konkurrenskrav. Cognizants lösning OptimaWrite™ sammanför kommersiella och specialinriktade försäkringsbolag och deras agenter så att de effektivt kan skicka in, utvärdera, prissätta och offerera risker. Svitens modulära och konfigurerbara lösningskomponenter är inriktade på de viktigaste utmaningarna och tillhandhåller en avbrottsfri och heltäckande användarupplevelse för underwriters. Lösningen består av följande delar:

  • Insamling för automatiserad registrering av ärenden (från alla dokumenttyper och format) och prioritering.
  • Pris – med den här komponenten kan försäkringsgivare överföra och ersätta bedömningsverktyg, modeller och verktyg i form av kalkylblad i en molnbaserad plattform.
  • Offert – en offert som ger underwriter-team och agenter en arbetsyta för snabb och korrekt underwriting och riskofferering.
  • Mobil riskhanteringslösning som omformar riskundersökningsarbetet och ger riskingenjörer förmåga att utföra effektiv riskkonsultverksamhet på fältet.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

Cognizants företagslösning OptimaWrite™ har funktioner som kan förändra tjänster för kommersiell underwriting och leverera avgörande affärsfördelar:

Lansera produkter snabbare och etablera dig enkelt på nya marknader:

Kortare utvecklingscykler och kortare ledtider så att kommersiella och specialinriktade försäkringsgivare snabbt kan lansera nya produkterbjudanden och enkelt etablera sig på nya marknader.

Guidad underwriting:

Inbyggda och konfigurerbara regler och riktlinjer för underwriting, analysbaserade varningar och datadrivna insikter som hjälper underwriters att skilja på höga och låga risker, öka transparensen och sätta konsekventa priser.

Konfigurera och hantera komplexa bedömningar och prissättningar:

Ligg steget före konkurrenterna genom att inkorporera excel-baserade bedömningsverktyg och modeller samt förkorta ledtider och så att du kan lansera och testa nya prismodeller tidigare.

Automatisera extraktion och validering av data:

Sänk verksamhetskostnader och förkorta produktionstiden samtidigt som du förbättrar kvaliteten på presentationer för agenter och underwriting-team.

Åkomst när och var som helst:

Åtkomst från bärbara enheter som surfplattor för högre kvalitet, hastighet, noggrannhet och produktivitet i riskkonsultverksamhet.

Resurser

Läs mer om vår svit av lösningar:

Omforma processen för kommersiell underwriting.

IT-lösningar bör inte bara förbättra underwriting-resultaten; de ska även öka produktiviteten genom konsekventa och intuitiva verktyg som omfattar hela underwriting-arbetsflödet, från riskhantering till interaktion med agenter.

Konfigurera och hantera komplexa prisalgoritmer.

Förmågan att snabbt, enhetligt och korrekt prissätta risker hjälper försäkringsgivare att snabbt skilja sig från mängden på marknaden.

Se till att underwriters och agenter kan skicka ut offerter snabbt och noggrant.

OptimaWrite-Quote hjälper försäkringsgivare att dra nytta av processförbättringar som sparar pengar och möjliggör snabbare och bättre sätt att generera intäkter.

Automatisera registrering och prioritering.

Cognizants OptimaWrite-Intake tar bort den tunga manuella inlämningsprocessen och strömlinjeformar processen från början till slut för försäkringsgivare.

Effektivare mottagning av ärenden inom kommersiell underwriting för centrala marknadssegment

Automatiserad extraktion av data från inlämnade dokument i kombination med manuell förhandsbedömning av supportpersonal förbättrar dramatiskt kvaliteten på de data som når underwritern.

Släpp loss resultatpotentialen för kommersiell underwriting

Genom att ge underwriter rätt verktyg kan du omforma underwritingprocessen och skapa betydande besparingar av kostnader, tid och arbete.

Cognizant levererar Submission as a Service för registreringsprocessen för nya företag

De kombinerade trycket av en utmanande konkurrensmiljö, långsam tillväxt av premier och lägre vinster innebär att försäkringsbolag i allt högre grad måste överväga nya sätt att förbättra produktiviteten, öka intäktstillväxten och garantera ständigt högre kundnöjdhet. Därför finns det ett antal frågor som du kan ställa dig själv om ditt företag och hur det kan optimera sin verksamhet för att lyckas i dagens affärsklimat.

Cognizants svit OptimaWrite™ | Lösningar för kommersiell underwriting | Cognizant Sverige