carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

FÅ VERKSAMHETSEXCELLENS

Cognizant Operations Intelligence PlatformTM

Cognizant Operations Intelligence PlatformTM

Cognizants Operations Intelligence Platform (OIP) gör djupdykningar i data – och ger oljeoperatörer information som de behöver för att optimera produktionen, minska kostnaderna och förbättra beslutsfattandet.

Omvandla ditt sätt att betrakta verksamhetsdata

Cognizants OIP förvandlar många separata typer av informationsinsamling till en kraftfull och samarbetsvänlig beslutsmiljö, skräddarsydd för olja och gas. Genom att ge tillgång till data i realtid, datavisualiseringar samt förbättrade övervaknings och aviseringsfunktioner hjälper OIP operatörer att förbättra den ekonomiska utvecklingen, optimera reservåterhämtning och minska riskerna med offshore-bemanning.
Med OIP kan du:
 • Optimera produktionen och arbetet med reservåterhämtning
 • Minska risken för offshore-personal och förbättra miljöhälsan och säkerheten (EHS)
 • Öka tillförlitligheten och produktionseffektiviteten för utrustning och anläggningar med processövervakning
 • Främja samarbete i hela organisationen

Så omvandlar digital teknik olje- och gasindustrin

Spela upp video

YTTERLIGARE FUNKTIONER

Stödjande tjänstfunktioner

 • IOT-ANSLUTNINGAR FÖR DIGITALA FÖRETAG

  Omvandla ditt sätt att betrakta fältdata

  Cognizants OIP är en IoT-baserad Industry 4.0-lösningsaccelerator som ansluter maskiner, system och arbetskraft för att skapa ett digitalt företag. OIP är vår branschspecifika lösning som möjliggör effektivt beslutsfattande och proaktiv drifthantering i oljefält genom att ge tillgång till data, datavisualisering, förbättrade övervaknings- och aviseringsfunktioner samt tillgång till relevanta system och stödjande dokumentation. Stödjande tjänstfunktioner från Cognizant omfattar:

  • Integrering med befintliga IT- och sensorsystem för att tillhandahålla generella, företagsomspännande intelligenta instrumentpaneler.
  • Implementering av specifika operativa nyckelindikatorer (KPI) och operativa parametrar relaterade till övervakning av produktion och alla andra tillgångars affärsfunktioner samt utlösaraviseringar för proaktiv hantering av tillgångsdrift.
 • BÄTTRE SAMARBETE OCH DELNING

  Ett integrerat arbetssätt

  Cognizant OIP levererar en delad informationsmiljö i hela verksamhetsteamet och integrerar realtidsdata med underhålls- och konstruktionsdata för att ge en rik svit med information och visualiseringar som ger en förbättrad bild av tillgångars prestanda och hälsa. Tjänstfunktioner från Cognizant som stöder dessa funktioner kan hjälpa till att leverera:

  • Förbättrat samarbete: Gör det möjligt för lokal personal att stödja den dagliga offshore-verksamheten i realtid, med tillgång till rätt personer och information för att främja bättre och snabbare beslutsfattande.
  • Förbättrad åtkomst till och delning av information: Levererar en delad informationsmiljö i hela verksamhetsteamet och integrerar realtidsdata sömlöst med underhålls- och konstruktionsdata för att ge en rik svit med information och visualiseringar som ger en förbättrad bild av tillgångars prestanda och hälsa.
  • Ett integrerat sätt att arbeta: När data har integrerats kan tvärfunktionella tillgångsteam och supportfunktioner interagera med OIP genom olika samarbetsmiljöer för att stödja uppströmsverksamheter.
OLJE- OCH GASHANTERING

Ledarskap

Rajaram Radhakrishnan

Marknadsledare, gas-, vatten- och el, tillverkning och logistik

Rajaram Radhakrishnan
Robert Gjetsund

O&G Consulting Leader, Europa

Robert Gjetsund

Ta första steget

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner. Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.