carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

AUTOMATISERA AML-AVISERINGAR

Cognizant Next-Gen AML Framework

Cognizant Next-Gen AML Framework

Med vårt ramverk mot pengatvätt (AML) kan du förhindra bedrägerier och minska följderna av bristande efterlevnad.

Använd en AI-fokuserad metod för aviseringar.

Cognizant Next-Gen AML Framework är en lösning för penningtvättsbekämpning så att finansinstitut får färre falska positiva och negativa. Vår tjänst använder AI-baserad mönstermatchning för att undvika de aviseringar som vanliga AML-program genererar för banker och kapitalmarknader.
Automatisering gör det möjligt för din finansiella institution att gå från regelbaserat beslutsfattande till en maskininlärningsassisterad plattform med orsakssamband. Resultatet är förbättrad aviseringskvalitet genom intelligent profilering och prioritering. Vår tjänst inkluderar tankeledning, ML-prototyper och heltäckande implementering för intelligent gruppering. 
De främsta funktionerna i Cognizant Next-Gen AML Framework för finanstjänster omfattar:
  • Lägre driftskostnader genom tillämpning av ML-modeller för att möjliggöra automatisk aviseringsstängning
  • Mekanism för orsakssamband för snabbare aviseringsutredning och ärendehantering
  • Förbättrad upptäckt genom inlärning av nya mönster och detektion av trender gällande penningtvätt 
  • Val av molnplattformen GCP, AWS eller Azure
Läs mer om vad vår praxis för styrning, risk och efterlevnad kan göra för din organisation.
STYRNING, RISK OCH EFTERLEVNADSHANTERING

Ledarskap

Serge Malka

Partner, Risk and Compliance för Cognizant Consulting