COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer
  • Strävar mot ökad tillväxt genom att omforma affärsmodeller, modernisera produkter och förbättra kundupplevelsen.
  • Förnyar och hanterar dina viktigaste affärsprocesser genom nya arbetssätt.
  • Förenklar, moderniserar och ger säkerhet till IT-infrastrukturen och programmen – verksamhetens grundstomme.
COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Läs om hur Cognizants lösning nXg Device Analytics kan bidra till att förutse enhetsprestanda, minska avbrott av tjänsteleveranser och optimera enheternas funktioner.

Merparten av dagens digitala information samlas in med hjälp av enheter. Icke-fungerande enheter kan därför ha negativa effekter på verksamheten och därmed intäkterna. När enheter installeras på plats hos kunden är det avgörande att tjänsten inte avbryts på grund av enhetsfel. nXg gör exakta förutsägelser av enhetsfel med hjälp av avancerad analys och genererar en helhetsbild av enhetens status, vilket förbättrar verksamhetens totala resultat och kundnöjdheten.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

Sänkt total driftkostnad

Minska oplanerade driftstopp, undvik risker och reducera onödiga kostnader så att du blir mindre beroende av reservenheter, kundvårdssamtal och besök av servicetekniker vid fel på enheter.

En bättre kundupplevelse

En avbrottsfri tjänst och förstklassig enhetsprestanda kan medföra stora förbättringar av kundens uppfattning.

 

Optimera enheter

Identifiering av återkommande enhetsfel och deras orsaker kan bidra till problemlösning och underlätta uppgradering av enheterna så att framtida fel kan undvikas.

Rationalisera enhetsuppsättningen

Genom att övervaka enheternas status och prestanda kan du lättare undvika återkallningar och förekomma utbyten och därmed bidra till en optimal uppsättning enheter.

RESURSER

nXg Device Analytics – förutse, rationalisera, optimera

nXg är en produkt som bygger på Cognizants beprövade affärslösningsplattform BigDecisions™. Den är inriktad på att förekomma enhetsfel, bidrar till en bättre prestanda och ger en helhetsbild av enheternas status och funktion.

Cognizants lösning nXg Device Analytics | Cognizant Technology Solutions