carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

FRAMTIDSSÄKRA BOSTADSLÅNEVERKSAMHETEN – FÖRBERED PROCESSERNA FÖR DIGITALISERING

Bädda in intelligens i verksamheten så att de krävande digitala kundernas förväntningar överträffas.

MÖJLIGGÖR OCH SKAPA NYTT VÄRDE I HELA VÄRDEKEDJAN FÖR BOSTADSLÅN


Vi levererar fler än 100 olika processer som hjälper ledande bostadslånegivare och -tjänsteleverantörer i USA att bli mer innovativa och effektiva. 

Det blir allt svårare för bostadslånegivare och -tjänsteleverantörer att utnyttja ett dokumentationssystem som ”en lösning för allt”. Dagens digitala kunder utmanar de traditionella modellerna och ökar kostnadskvoterna. Företag vill investera i engagemangs- och intelligenssystem för att göra organisationerna mer agila och anpassningsbara. Automatisering kommer att spela en viktig roll i hur företag anpassar verksamhetens omfattning och konkurrerar i den digitala framtiden.

Ungefär 60–70 % av uppgifterna i bostadslåneprocesser i värdekedjan handlar om förberedelser, och är logiska, reproducerbara och direkta kandidater för automatisering.

Cognizants bostadslånepraxis är att framtidssäkra driften för våra kunder med hjälp av designinriktat tänkande, automatisering, processomvandling, digitalisering och genomgripande analys under hela bostadslånecykeln.

Cognizant Mortgage Services Corporation (CMSC) tillhandahåller heltäckande och komponentbaserade lösningar för bostadslån för att ge differentierade resultat i bostadslånebranschen. CMSC är en leverantör av finanstjänster som är verifierad av Nationwide Mortgage Licensing System and Registry
(NMLS, ID-nr 1687735).*

TJÄNSTEUTBUD

 • LÅNEPRODUKTION
  Cognizants domänexpertis och teknikstyrda lösningar hjälper kunderna att kvalificera, granska och införliva nya lån, och effektiviserar därigenom kapaciteten för lånebeviljande. Vi erbjuder:
  • Tjänster för upprättande och införlivande av lån
  • Tjänster för lånebehandling: indexering, beställning av tjänster från tredje part och verifiering samt granskning av dokument
  • Underwriting
  • Stängning och finansiering: iordningställande av dokument, villkorsgodkännande och TRID och HUD-1-granskning
  • Tjänster efter stängning
  • Lånegranskning: kvalitetskontroll och kvalitetssäkring
 • LÅNEBEHANDLING
  Vi hjälper våra kunder att förbättra tjänstelönsamheten med en rad lösningar och intelligent undantagsbehandling. Vi erbjuder:
  • Förvärvsstöd: dataintegritetsgranskningar och undersökning av och ifyllnad av data för företagsförskottsbetalning/-deposition
  • Tjänster för upprättande och underhåll: dokumenthantering, lånegranskningar och kundkorrespondens
  • Tjänster för deposition: upprättande, batchanalys, betalningar, arkivhantering, forskning, avkastning och återbetalningar
  • Likvida medel och betalningar: låneredovisning, överföringar och betalningar, utbetalningsbehandling och överlåtelse av pantbrev
  • Redovisning och rapporter för investerare: låne- och fastighetsnivå
 • FÖRFALLOBEHANDLING
  Vi hjälper kunder att hantera portföljen för förfallna lån genom att utnyttja våra lösningar för digital drift som är utformade för att minska behandlingstiden och förbättra låntagarens upplevelse, kvaliteten och efterlevnaden. Vi erbjuder:
  • Förlustbegränsningsstöd – alternativ för retention och disposition
  • Stöd vid pantövertagande (juridisk och icke-juridisk) – före pantövertagandet, SCRA-granskning och iordningställande av dokument
  • Konkursstöd
  • REO- och vräkningsstöd
  • Behandling av fordringar och förlustanalys
 • SUPPORTTJÄNSTER FÖR BOSTADSLÅN
  Vi fokuserar på stödfunktioner som syftar till att förbättra kundupplevelsen, minska cykeltiden, uppfylla riktlinjer om efterlevnad och hjälpa kunderna att minska sina driftkostnader. Vi erbjuder:
  • Tjänster för bedömning och ägande: beställningsuppdrag, leverantörshantering och kvalitetskontroll
  • Fastställande av översvämningszoner: certifikat och kartuppdateringar
  • Stängning: iordningställande av avgiftsblankett, paketskapande och granskning före stängning
  • Tjänster för kvalitetskontroll efter stängning och registrering av bostadslån
  • Inspektion och bevarande av egendom: tilldelning, uppföljningar och kvalitetsgranskning
  • Dokumenthantering: skanning, indexering, postrumshantering, dataextraktion och iordningställande
  • Finans- och redovisningstjänster för företag och depåverksamhet
  • Tjänster för juridisk hantering och kontraktshantering

BRANSCHUTMÄRKELSER

Plats i vinnarcirkeln för Mortgage-as-a-Service
Utsedd till ledare i intelligent processautomatisering
Ledare i digitala tjänster

 

 

FRAMGÅNGSBERÄTTELSER

 • VERKSAMHETSTRANSFORMATION PÅ 36 MÅNADER
  Verksamhetsomvandling på 36 månader för en ledande leverantör av informationsanalys- och företagstjänster

  Vi tog över och omvandlade ett 8 år gammalt, moget kostnadsställe med fler än 4 000 medarbetare som ger support för fler än 65 amerikanska fastighetsprocesser med anknytning till mer än 15 % av det totala antalet bostäder i USA. Vi hjälpte klienten att behandla penningöverföringar på mer än 92 miljarder dollar årligen i depositionsskatteinbetalningar. Allt med hjälp av processomarbetning och -automatisering.

  • Realiserade skalbar och lönsam tillväxt med 26 % effektivitetsökning inom de första 3 anställningsåren
  • Implementerade fler än 15 teknik- och verktygstillägg och fler än 8 six sigma-projekt med hög effekt för att minska driftskostnaderna
  • Innovativ avtalsstrukturering med robust ARC/RRC-baserad TBP-modell
  • Finansierade innovation och investerade i övergångar, gemensam go to market-strategi och förmedlade flexibilitet för upp- och nedskalningar
 • HJÄLPTE TILL ATT FRIGÖRA VÄRDE FÖR ETT AV DE 5 STÖRSTA BOSTADSLÅNEBOLAGEN I USA
  Vi hjälpte till att frigöra värde för ett av de 5 största bostadslånebolagen i USA

  Vi hjälper bostadslånebolag att lämna in fordringar och återfå utgifter för förfallna fastigheter (ca 150 miljoner dollar per månad) från GSE och andra privata investerare. Vi omvandlade fordringsåtgärder genom innovativ användning av teknik i flera dimensioner (lagerhantering, dataaggregering och iordningställande av fordringar).

  • Levererade ca 30 % bättre effektivitet genom kontrollerad leverans, automatiseringar och processomformningar 
  • Minskade finansiella och anseendemässiga risker på grund av sena och felaktiga anspråk
  • Minskade spårningsarbetet med 25 %
  • Distribuerade intelligenta fordringsförberedande verktyg för att aggregera utgifter enligt investerarnas riktlinjer
  • Introducerade ett automatiserat förlustanalysverktyg med inbyggd logik för att jämka låne- och attributförluster
 • BUSINESS PROCESS AS A SERVICE (BPAAS) FÖR LEDANDE BOSTADSLÅNEBOLAG I USA
  Business Process as a Service (BPaaS) för ledande bostadslånebolag i USA

  Distribuerade en förstklassig lösning för fakturadokumentdelning och dataextraktion och -behandling. Behandlade över 8,5 miljoner dokument under en 6-månadersperiod med 98 % noggrannhet för dataextraktion. Utökade lösningen på företagsnivå för att generera inkrementella besparingar.

  • Levererade ca 50 % kortare handläggningstid för processer
  • Nyckelordsbaserade algoritmer för datalokalisering kombinerat med OCR för dataextraktion
  • Automatiserad delning från en konsoliderad faktura till enskilda fakturor med hjälp av avancerade AI-tekniker och affärsregler
  • Förbättrade noggrannheten för dataextraktion (96–98 %)
  • Förmedlade flexibilitet att hantera volymvariationer med samtidig efterlevnad av stränga servicenivåavtal
 • UTNYTTJA KRAFTEN HOS AUTOMATISERING FÖR DIGITAL BOSTADSLÅNEVERKSAMHET
  Utnyttja kraften hos automation för digital bostadslåneverksamhet

  Framgångsrik Intelligent Process Automation (IPA) följer ett resonemang som kännetecknas av företagsautomatisering med ett starkt fokus på en lean-orienterad verksamhetsmodelldesign. Ungefär 60–70 % av uppgifterna i bostadslåneprocesser i värdekedjan handlar om förberedelser, och är logiska, reproducerbara och direkta kandidater för automatisering.

  • Icke-störande teknikingripande för att automatisera repetitiva högvolymstransaktioner, med personal som övergår till uppgifter med högt värde
  • Ramverk för risk/belöning för att öka effektiviteten
  • Levererade/levererar överlägsna resultat och snabbare handläggningstider för olika bostadslånefunktioner, bl.a. upprättande av lån, beställning av tjänster, kvalitetskontroll för underwriting, kvalitetskontroll efter stängning, TRID-efterlevnad, granskningar av dataintegritet, verifiering av auktorisering från 3:e part, generering av utbetalningsoffert, överföringar, skatteforskning, övervakning med kvalitetskontroll av telefonsamtal samt fordringsbehandling

LÖSNINGSUTBUD

Please select one of the options above

Please provide your details to download the selected files
Please enter a valid name
Please enter a valid name
Please enter a valid email ID
Please enter your organization name

Thank You for Registering with Us!

We will Connect with You for More Details!

*Mer information, och möjlighet att se NMLS-ID, finns på NLMS Consumer Access webbplats. NMLS-ID-nr 1687735. USA, avgiftsfritt nr: 844-848-5454.