COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Få fler och nöjdare kunder och se till att reglerna följs för alla dina medicintekniska produkter.

ÖVERSIKT

Cognizant MedVantage™ är en integrerad Cloud-lösning för försäljning, service och klagomålshantering som är baserad på plattformen Salesforce.com. MedVantage™ är särskilt utformad för den medicintekniska branschen och främjar bättre kundkontakter, garanterar kundnöjdhet och säkerställer regelefterlevnad.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

Förbättra den totala kundupplevelsen

Hur lätt det är för kunderna att interagera med ditt företag är en kraftfull indikator på den framtida försäljningen. Cognizants MedVantage förbättrar kundupplevelsen genom en heltäckande översikt över serviceförfrågningar och klagomål på produkter. Den sammanför alla intressenter som arbetar med kundsupport – inklusive försäljnings- och servicerepresentanter och kliniska specialister – med kunderna i en enhetlig, interaktiv och sammanhängande plattform.

Förbättra processerna för hantering av klagomål

Hantering av servicebegäranden eller produktklagomål involverar ofta flera intressenter och överlämningar mellan olika deltagare. Cognizants MedVantage™ följer noga upp klagomål från det att de öppnas till att de stängs, vilket ger ett slutet system. Lösningen har regelbaserade riktlinjer och processer med väldefinierade standardrutiner för rapportering av klagomål, undersökningar, korrigerande och förebyggande åtgärdsplaner, rapporter om leverantörers korrigerande åtgärder, godkännande av retur av varor, rapporter om material som inte uppfyller kraven, revisionshantering och rotfelsanalys.

Hantering av servicebegäranden eller produktklagomål involverar ofta flera intressenter och överlämningar mellan olika deltagare. Cognizants MedVantage™ följer noga upp klagomål från det att de öppnas till att de stängs, vilket ger ett slutet system. Lösningen har regelbaserade riktlinjer och processer med väldefinierade standardrutiner för rapportering av klagomål, undersökningar, korrigerande och förebyggande åtgärdsplaner, rapporter om leverantörers korrigerande åtgärder, godkännande av retur av varor, rapporter om material som inte uppfyller kraven, revisionshantering och rotfelsanalys.

Använd Service Channel för nya intäktskällor

Services Channel är en potentiell tillväxtmotor för nya affärsmöjligheter. Med MedVantage kan du dra nytta av den här potentialen och generera en stegvis växande försäljning genom tjänster. Intäkter kan genereras genom aktuell information om leasing och beställning av utrustning, externa tjänster eller garantiköp samt förnyelser och uppgraderingar.

Effektiv hantering av tjänsteförfrågningar

Nyckeln till att erbjuda högkvalitativ kundsupport är kompetent och noggrann hantering av serviceärenden. Genom avbrottsfri integrering av kundinteraktioner från flera kanaler som telefon, e-post och partnerportaler hanterar MedVantage tjänstebegäranden och klagomål med stor lätthet. Med hjälp av verktyg såsom FSE Dispatch Management och Field Action Management (för arbetsbeställningar och schemaläggning av tekniker finns det minimal till ingen fördröjning, vilket ställer höga krav på hanteringen av servicebegäranden). Resultatet är betydande kostnadsbesparingar på fältservicetid och kostnadshantering.

Stöd för centrala industristandarder

Cognizants MedVantage erbjuder efterlevnadsresurser för tillverkare av medicintekniska enheter genom stöd för centrala industristandarder, till exempel FDA 21 CFR del 11, CFR del 803/MedWatch formulär 3500A och CFR del 820. MedVantage är en validerad och GxP-godkänd lösning och följer upp inlämningsdatum, fastställer rapporterbarhet med hjälp av beslutsträd och har stöd för framtagning av efterlevnadsrapporter. Kort sagt hanterar MedVantage hela livscykeln för produktklagomål från början till slut och minimerar risker genom bättre efterlevnad.

 

Våra senaste idéer

Effektiv klagomålshantering: Nyckeln till en konkurrensfördel för medicintekniska företag

Genom att etablera stabila processer för klagomålshantering kan medicintekniska företag ständigt förbättra patientsäkerheten, regelefterlevnaden och kundnöjdheten.

RESURSER

MedVantage Field Service Management

Läs mer om hur MedVantage Field Service Management erbjuder en kostnadseffektiv, lättanvänd och utpräglat flexibel lösning för kunderna.

En integrerad sälj-, service- och klagomålshanteringslösning för den medicintekniska branschen

Den medicintekniska branschen och konsumenthälsobranschen går balansgång i miljöer som präglas av mångtaliga regleringar och snabba innovationer. Affärsframgångar i en sådan miljö kräver ett effektivt system för hantering av relationer mellan kunder och intressenter. Läs om hur Cognizants MedVantage främjar affärsframgångar.

En bot för huvudvärk på grund av klagomålshantering i den medicintekniska branschen

Cognizants MedVantage revolutionerar förutsättningarna för klagomålshantering och erbjuder en samlad och heltäckande plattform för alla dina behov i samband med klagomålshantering och regleringar. MedVantage är fullpackat med funktioner och verktyg och främjar en effektivare klagomålshantering.

Framtiden för den medicintekniska branschen

Cognizant skapade MedVantage särskilt för tillverkare av medicintekniska enheter som svar på de många utmaningarna i samband med branschens typiska produktåterkallelser, riskhantering och regelefterlevnad.

Cognizant MedVantage – infografik

Den medicintekniska branschen och konsumentläkemedelsindustrin är under konstant press att hitta sätt att snabbt förnya verksamheten och samtidigt balansera pressen från den globala konkurrensen och strikta regelverk. För att kunna staka ut en framgångsrik vision måste företag omvandla verksamheten med digital teknik samt förbättra patientresultaten.