COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Tryck och förlagsverksamhet

VÅRA MARKNADSSEGMENT
KONSULTTJÄNSTER OCH LÖSNINGAR

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Vi hjälper dig att leverera mer anpassat – och lönsamt – innehåll i nya kanaler.

Cognizants förlagsgrupp har omfattande erfarenhet från tryck- och förlagsverksamhetsbranschen och ger dig de insikter du behöver för att lyckas i dagens skiftande landskap.

Våra förlagskunder inom tidnings-, tidskrifts-, bok- och tidskriftsbranschen arbetar med oss ​​för att förnya sina prenumerationsmodeller. De omvandlar titlar och varumärken till innehåll på mobila och webbaserade plattformar. De utnyttjar även demografiska data och användarbeteenden mer effektivt. Många har med stor framgång levererat mer målgruppsanpassade och lönsamma tryckta och elektroniska publikationer.

FUNKTIONER

iSubscribe

Öka kundlojaliteten och möjliggör högre kors- och merförsäljning genom att kombinera prenumerationshantering med potentialen hos kundvårdssystem.

iPublish

Automatisera export av innehåll till önskade format genom att kombinera skräddarsydda förlagsfunktioner med våra kraftfulla verktyg.

Sociala kundvårdssystem

Ändra ditt sätt att hantera information med den ständigt växande samverkan mellan sociala medier genom innovativa metoder för dataanalys och den senaste utvecklingen inom kundvårdssystem.

Mobilitetspraxis

Förfina dina metoder för utvärdering och utveckling av anpassade mobilappar som motor för nya intäktsströmmar.

Arkitekturstrategi

Expertstöd för byggande av arkitekturer och färdplaner med definitioner av framtida tillstånd som omfattar både affärs- och IT-strategier.

Bakåtkompilering av processer

Förnya centrala publiceringsprocesser – från produktion och redaktionell aktivitet till innehållshantering, rättighetshantering och ERP-integrering.

AssetSERV

Vår värdtjänstlösning för hantering av digitala tjänster som används för hantering av dynamiskt innehåll utnyttjar tjänstemodellen för alla resurser som används i förlagsbranschen. Klicka här för mer information.

Prenumerationshantering

Dra nytta av våra beprövade metoder och bemästra behovsdefinitioner samt mappning av behoven till ledande publiceringssystem.

Digitala medietjänster

Cognizants verksamhet Digital Media Services (DMS) fokuserar på företagets innehållslivscykel och disributionsbehov. För mer information, klicka här.

RESURSER

Läs mer om Cognizants förhållningssätt till tryck- och förlagsverksamhet.

Innehållsbekymmer: en förnyad värdekedja

Genom att använda en tjänstematris som vilar på sju grundpelare kan utgivare använda ett mer samarbetsinriktat publiceringsekosystem och lämna den isolerade värld av gamla system som många företag fortfarande verkar i.

Onlinenyheter: ta betalt eller ej?

Vad kan dagstidningar erbjuda sina kunder som uppfattas som så värdefullt att de är villiga att betala för det?

Hantering av digitala resurser – verksamhetsöversikt

En tjänstebaserad strategi för hantering av resurser möjliggör mer samarbetsinriktade och dynamiska sätt att arbeta i hela värdekedjan, vilket ger fördelar i form av lägre kostnader, högre effektivitet och nya möjligheter.

Tjänster för tryck- och förlagsverksamhet | Cognizant Sverige