COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Fysisk distribution av medier är på kraftig nedgång. Öka intäkterna genom att dra nytta av våra kunskaper om distribution av digitalt innehåll.

Musikindustrin utvecklas snabbt från distribution av fysiska medier till leverans av innehåll online. Högre intäkter från onlinekanaler är avgörande för de flesta av dagens musikförlag – men endast när det sker med metoder som skyddar mot olaglig distribution och piratkopiering.

Vår musikgrupp erbjuder funktioner som är väl avpassade för dagens branschkrav. Från strategi och utförande till global support – Cognizants tjänster och branschexpertis kan hjälpa dig att förverkliga den digitala omställningen och expandera på nya marknader.

FUNKTIONER

Nya medier och leverans

Digitala intäkter kan snart överstiga intäkterna från fysisk distribution. Våra lösningar Digital Media Services (DMS) erbjuder teknik som optimerar effektivitet i distribution av digitalt innehåll. Läs mer.

Mobil musik

Den mobila musikmarknaden håller snabbt på att utvecklas till ett prenumerationsbaserat landskap. Vår stora erfarenhet på det här området omfattar arbete med en ledande mobil innehållsdistributör med global räckvidd och över en miljard konsumenter.

Musiktjänster och -lösningar | IT-tjänster för media och underhållning | Cognizant Sverige