COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Fokus på spel och kunder – låt Cognizant ta dig till nästa nivå genom att göra verksamhets- och IT-processer mer effektiva och ändamålsenliga.

Dagens spelindustri är komplex och kunderna förväntar sig högre nivåer av personanpassning, interaktion och kontakt i spelen – men också med utvecklare och utgivare. Cognizant tar din spelverksamhet till nästa nivå. Våra bransch- och teknikexperter kan hjälpa dig att blomstra som ett produktfokuserat och konsumentdrivet företag. Våra team har bredden och djupet som krävs för att hjälpa dig att utvärdera möjligheter online och offline, utforska nya intäktsskapande modeller och frodas på dagens spelmarknad.

FUNKTIONER

Tillväxtplanering

Positionera ditt företag så att det kan utveckla produkter som ökar intäkterna, kundlojaliteten och marknadsandelar i en miljö av föränderlig teknik och krav från kunderna.

Verksamhetsutveckling

Förbättra strukturen på dina utvecklings- och affärsteam för att främja ökad effektivitet och framgång på spelmarknaden. Vi hjälper dig att bygga effektiva team med våra tjänster, inklusive: 

 • Talangrekrytering och -hantering
 • Resursplanering
 • Riktmärkning av humankapital
 • Resultathantering

Kundhantering

Skapa kontakt med kunderna och nytt mervärde med kundtillvända funktioner som CRM och system för kundorder och kundservice. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster och lösningar, inklusive:

 • stämningen på sociala medier
 • effektivisering av kundsupport och kundtjänster
 • automatiserad marknadsföring
 • hantering av företagsdata.

IT-infrastruktur

Framtidssäkra din infrastruktur genom att införa teknik som låter dina team fungera och samarbeta effektivt. Vår portfölj av IT-tjänster och -lösningar inkluderar:

 • molnaktivering
 • IT-infrastrukturtjänster
 • Mobilitet
 • Connected enterprise

Klicka här för mer information.

Testning

Genom prognoser och tester kan du undvika de misslyckade lanseringar, onödiga buggar och missriktade förväntningar som har plågat branschen den senaste tiden. Du får också bättre kvalitetssäkring och förkortar produkternas marknadsledtid. Klicka här för mer information.

analys

Fokusera på affärsbeslut som leder till djupare och mer lönsamma kundrelationer, oavsett om det sker genom analytiska modeller, systemintegrering eller analys av stora datamängder och strategisk rådgivning. Vår portfölj av analystjänster och -lösningar inkluderar:

 • kund-, risk- och driftanalys
 • resultat- och säljanalys
 • Business Intelligence
 • hantering av företagsinformation.

Klicka här för mer information.

Digitala medietjänster

Strukturera livscykeln och distributionen av ditt innehåll och överför och spåra filer till lägre kostnad. Personalen inom vår Digital Media Services-verksamhet (DMS) känner till utmaningarna med dagens innehållshantering och hur innehållet ska presenteras på olika plattformar och enheter. Klicka här för mer information.

Identitets- och behörighetshantering

Effektivare mer- och korsförsäljning genom säkert samarbete med tredjepartsproduktionspartner som kodutvecklare, smala företag och frilansare.

RESURSER

Spellösningar – översikt

Kunderna förväntar sig högre nivåer av personanpassning, interaktion och kontakt, inte bara i spelen, utan också med utvecklare och utgivare. Cognizant tar din spelverksamhet till nästa nivå. Våra team hjälper dig att utvärdera möjligheter online och offline, utforska nya intäktsskapande modeller och frodas på dagens spelmarknad.

Att välja rätt programlösning: 13 exempel på bästa praxis för medie- och underhållningsföretag

Det är en utmaning för medie- och underhållningsföretag att välja programvarupaket och leverantörer. Det här dokumentet visar bästa praxis och processer som hjälper dig att välja rätt programvara, tillsammans med en strategi för att bygga ett Centre of Excellence (CoE) som effektiviserar processen.

Komprimeringsteknik för effektiviserad lagring och hämtning av bilder och videoklipp

Kunderna förväntar sig högre nivåer av interaktion och kontakt, med spel, utvecklare och utgivare. Cognizant hjälper dig att utvärdera möjligheter online och offline, utforska nya intäktsskapande modeller och frodas på dagens spelmarknad.

Använda spelifiering för att bygga ett passionerat och kvalitetsdrivet team för programvaruutveckling

Speldesignteknik kan öka programvarans kvalitet och motivera de anställda. Det här dokumentet beskriver processen och ramverket för spelifiering och föreslår en metod för tillämpning av spelmekanik och -dynamik inom programvaruutveckling och leveransmodeller.