COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Underlätta din digitala omställning och fortsätt samtidigt att optimera befintliga affärsmodeller.

Vår Filmed Entertainment-grupp har omfattande erfarenhet av hela värdekedjan för video och film. Vi erbjuder en komplett uppsättning tjänster – från strategi och genomförande till optimering av globala leveransmodeller. Genom erfarenhet från IT- och underhållningsbranschen hjälper vi filmstudior att förverkliga den digitala omställningen och expandera på nya marknader.

Bland våra kunder finns de flesta stora studiorna, programföretagen, kabelnätverken och interaktiva medieföretagen. Våra fokusområden omfattar bland annat produktion, hemunderhållning, biodistribution och digital distribution.

FUNKTIONER

Digitala medietjänster

Digital Media Services (DMS) optimerar effektiviteten i distribution av digitalt innehåll. Vi erbjuder även vår värdbaserade lösning för hantering av digitala resurser assetSERV för dynamisk innehållshantering.

Hantering av immateriell egendom

Lösningar för säker hantering av din portfölj med immateriella rättigheter.

Hantering av digitala rättigheter

Lösningar som förhindrar obehörig användning av digitala medier och begränsar metoder för kopiering och hämtning av innehåll.

Innehållsskydd/anti-piratkopiering

Vi hjälper dig att motarbeta piratkopiering och leverera resultat. Våra anti-piratkopieringskonsulter anses vara ledande i branschen av studior som har de mest kompletta anti-piratkopieringsprogrammen.

Analys av sociala medier

Vi ger möjlighet att övervaka och analysera sociala medier med hjälp av textanalys, samt analys av sociala medier som nättjänst.

Artistbetalningar

Vår gedigna kunskap om processer och krav för artistbetalningar kan hjälpa dig med effektiv levererans av och stöd för royalties, andelar och/eller lösningar för reprisersättning. Vår process omfattar allt från upprättande av avtal och behandling av transaktioner till distribution av förtjänster.

Ultimates Management

Vi hjälper dig att hantera intäktsprognoser för filmer i hela livscykeln för underhållningsprodukter.

Affärsprocesstjänster

Vår "insider"-kompetens i kombination med IT- och processkunskap, hjälper dig att ställa om processer, sänka kostnaderna, förkorta tiden till marknaden och positionera dig för konkurrensfördelar.

RESURSER

Lär dig mer om Cognizants förhållningssätt till digital omställning.

En ny skön värld av anslutna medier

Programföretag som arbetar för att anpassa sig till förändringarna som digitala medier har medfört – till exempel hur skärningspunkten mellan innehåll och sociala medier kan öka intäkterna – har mycket att vinna.

Hantering av digitala resurser – verksamhetsöversikt

En tjänstebaserad strategi för hantering av resurser möjliggör mer samarbetsinriktade och dynamiska sätt att arbeta i hela värdekedjan, vilket ger fördelar i form av lägre kostnader, högre effektivitet och nya möjligheter.

Filmed Entertainment Services | Cognizant Sverige