COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Håll jämna steg med föränderliga konsumtionsmönster, nya enheter och inkomstkanaler. Utforska våra IT-tjänster för programföretag.

Vår broadcasting-grupp har djupa branschkunskaper från arbete med framstående programföretag världen över. Vi fokuserar på de viktigaste affärsrelaterade och tekniska utmaningarna som dessa företag möter, till exempel hur man anpassar innehållsutbudet till konsumenternas föränderliga och varierande efterfrågan.

Andra fokusområden handlar bland annat om att öka interaktionen med publiken genom riktad leverans av innehåll och införande av effektivare metoder för hantering av medietillgångar och -rättigheter.

Funktioner

Sociala kundvårdssystem

Kombinera metoder för informationshantering med den ständigt växande samverkan mellan sociala medier genom innovativa metoder för dataanalys och den senaste utvecklingen inom kundvårdssystem. 

Mobilsändningar

Förfina dina metoder att utvärdera och utveckla anpassade mobilappar som motor för nya intäktsströmmar.

Digitala medietjänster

Få stöd för digitalisering av ditt innehållsarkiv och distributionssystem för strömning i flera olika kanaler. Våra tjänster omfattar produktkapitalförvaltning, Enterprise Asset Management och vår värdbaserade Digital Asset Management-lösning assetSERV för dynamisk innehållshantering. assetSERV använder tjänstemodellen för hantering av alla digitala resurser som används av programföretag. 

Sändningsteknik och -verksamhet

Vår molnteknik för hantering av sändningsmedier ger den mest kostnadseffektiva plattformen för lagring, skydd och distribution av innehåll.

Affärshanteringssystem för programföretag

Skapa en tät integration mellan följande affärsområden så att du får en mer agil verksamhet och kan hålla operativa kostnader under kontroll: 

  • rättigheter
  • reklamförsäljning
  • finanser
  • trafiksystem
  • dataanalys
  • analys och rapportering av sociala medier
  • hantering av reklamkampanjer.

innehållssäkerhet

Gör det möjligt för ägare av innehåll att säkert leverera media via olika plattformar till flera enheter, utan att tittarupplevelsen påverkas. 

RESURSER

Lär dig mer om våra lösningar för programföretag.

Utnyttja kraften hos sociala medier för bättre kunskaper om sändningsbranschen

Media- och underhållsföretag kan maximera sitt programinnehåll genom att integrera ett sändningsfokuserat kunskapsprogram med enhetlig användning av verktyg för mätning av sociala medier samt
analysverktyg.

Cognizant Broadcasting Perspectives

Broadcasting Perspectives är ytterligare en möjlighet för oss att dela idéer och samarbete med dig som kund. I den här utgåvan behandlar några av våra innovatörer ett flertal ämnen som är relevanta för våra kollegor i medie- och underhållsbranschen.

Lösningar för programteknik | IT-tjänster för programföretag | Cognizant Sverige