COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Vi arbetar med de främsta fordonstillverkarna samt deras leverantörer och återförsäljare och hjälper dem att vinna i den digitala bilvärlden.

Framväxten av ny digital teknik och omfördelning av globala försörjningskedjor innebär att fordonstillverkare och deras partner står inför genomgripande förändringar av verksamheten. Cognizant erbjuder konsultexpertis, tekniskt kunnande och klassledande leveransprocesser som hjälper fordonstillverkare att framgångsrikt utnyttja framväxande teknik som telematik, mobilitet, sociala medier och analys. Dessutom hjälper vi till att förbättra dina centrala processer för tillverkning och försörjningskedjan så att de matchar världens bästa system.

FUNKTIONER

Uppkopplade fordon

Vi erbjuder tjänster och lösningar som gör att du lättare kan definiera en strategi för anslutna fordon, integrera olika tekniska lösningar (V2V, V2I och V2X), tillhandahålla inbäddade programvaruutveckling för elektronik i fordonet, bygga dataanalyslösningar och effektivisera produktutvecklingslivscykeln. Vår lösning Car 360 är utformad för att snabbt ta kunderna från idé till genomförande med deras färdplan för anslutna fordon. Lösningen täcker användningsområden i fordonsdiagnostik, mobilintegrering, säkerhet, passagerarkomfort, bränsleeffektivitet med mera.

Uppkopplade försörjningskedjor

Vi erbjuder expertis inom alla branschledande ERP- och SCM-paket så att vi kan hjälpa kunderna i fordonsindustrin att utveckla affärssystemsstrategier, omforma affärsprocesser och genomföra företagsövergripande program. Vi hjälper också till med att integrera back-end-affärssystem med affärsapplikationer som lagerhantering och transporthanteringssystem.

Vår försörjningskedjeexpertis omfattar traditionella paket samt speciallösningar som sälj- och verksamhetsplanering (S&OP) i molnet samt översikt av försörjningskedjan i hela organisationen.

Digitala fordonsupplevelser

Vi kombinerar domänexpertis från fordonsindustrin med vår kapacitet inom design av användargränssnitt, mobilitet, sociala medier, sakernas Internet och analys och kan därmed utveckla olika Digital Automotive Experience-applikationer som vänder sig till den nya tidens konsumenter. Fordonsindustrin kommer snabbt ikapp hemelektronikbranschen vad gäller livsstilsområden, och det här tjänsteutbudet från Cognizant är utformat för att hjälpa till att överbrygga klyftan. Vi bygger digitala upplevelseapplikationer från undersökningsverktyg som bilköpare kan använda för att utforska marknaden till kunskapsverktyg baserade på sociala medier för tillverkare av originalutrustning, till fordonshanteringssystem för bilägare och lösningar för integrering av fordons- och konsumenthantering.

  • Integrering av fordon och enheter: Möjligheten för användarna att använda sina fordon med hjälp av en mobiltelefon eller kroppsburen enhet ökar varumärkets dragkraft. Det är exakt vad Cognizants lösningar erbjuder tillverkare av originalutrustning.
  • Vehicle Quality Management (VQMS): Våra VQMS-funktioner hjälper kunderna att fånga, spåra och skicka sändningskvalitetsproblem till leverantörer och återförsäljare och därmed eliminera orsakerna till återkallningar samt förbättra slutanvändarens tillfredsställelse.
  • Fordonspårning och -rapportering för sociala medier: en on-demand-tjänst för vanlig och händelsebaserad övervakning av sociala medier med information om konkurrenter, leadgenerering, störningar i försörjningskedjan, feedback om produktkonstruktion och kundupplevelser.
  • Hantering av återförsäljarincitament: en nyckelfärdig lösning för tillverkare av originalutrustning som kan skräddarsys för hantering av återförsäljarincitament samt maximerar tillväxt och vinst.
  • WISARD-ramverket (Warranty Information System for Analytics, Reporting and Decision Making): Vi erbjuder komplett hantering av garantistyrningsprocessen för tillverkare av originalutrustning, vilket täcker proaktiv diagnostik, optimerad av anspråkshantering, täckning av leverantörskostnader, spårning av bedrägliga anspråk och efterlevnadshanteringskrav.

RESURSER

Flödeshanteringsteknik

Det här faktabladet beskriver hur alla typer av tillverkare kan dra fördel av flödestillverkningsteknik.

Sociala medier – tidiga varningssignaler

Det här faktabladet beskriver hur fordonsföretag kan använda analys av sociala medier för att upptäcka och lösa kvalitetsproblem och därmed spara in på garantikostnader.