carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Anamma förändring

HÖGSTA VÄXELN FÖR OMVANDLING

Tillverkarnas verksamheter och framgång står på spel i dagens konkurrensutsatta globala marknad. Digital omvandling är nyckeln till att lyckas i framtiden.

VÄGEN TILL FRAMGÅNG


Framväxten av digital teknik och omfördelning av globala försörjningskedjor innebär att fordonstillverkare och deras partner står inför genomgripande förändringar av verksamheten. 

Cognizant erbjuder konsultexpertis, tekniskt kunnande och förstklassiga leveransprocesser som hjälper fordonstillverkare att framgångsrikt utnyttja digitala tekniker såsom IoT, mobilitet, prediktivt underhåll och anslutna fordon. Dessutom hjälper vi till att förbättra dina centrala processer för tillverkning och försörjningskedjan, så att de matchar världens bästa system.

Lösningar

GÖR DIGITALA FÖRARE NÖJDA

Tillverkare och OEM-bolag agerar snabbt för att utöka produkter och tjänster till anslutna bilar och försörjningskedjor inom fordon, ofta via samarbeten med ett komplext ekosystem av partner i försörjningskedjan. För att hjälpa kunder att marknadsföra snabbare erbjuder vi ett brett utbud av digitala lösningar, från förbättringar av leveranskedjan till appar som förfinar förarupplevelsen.

 • Uppkopplade fordon

  UTNYTTJA ANSLUTNA BILAR

  Cognizant erbjuder tjänster och lösningar som gör att du lättare kan definiera en strategi för anslutna fordon, integrera olika digitala tekniker (V2V, V2I och V2X), tillhandahålla inbäddad programvaruutveckling för elektronik i fordonet, bygga dataanalyslösningar och effektivisera produktutvecklingslivscykeln. 

  Dessutom är vår lösning Car360 utformad för att snabbt ta kunderna från idé till genomförande med deras färdplan för anslutna fordon. Lösningen täcker användningsområden i fordonsdiagnostik, mobilintegrering, säkerhet, passagerarkomfort, bränsleeffektivitet med mera.

 • Uppkopplade försörjningskedjor

  ÄNDRA SPELREGLERNA

  Cognizant erbjuder expertis inom alla branschledande paket med ERP (Enterprise Resource Planning) och SCM (Supply Chain Management) så att vi kan hjälpa kunderna i fordonsindustrin att utveckla affärssystemsstrategier, omforma affärsprocesser och genomföra företagsövergripande program. Vi hjälper även till att integrera back-end-affärssystem med affärsapplikationer som lagerhantering och transporthanteringssystem.

  Vår försörjningskedjeexpertis omfattar traditionella paket samt speciallösningar som sälj- och verksamhetsplanering (S&OP) i molnet samt översikt av försörjningskedjan i hela organisationen.

 • Digitala fordonsupplevelser

  MÄNSKLIGHETEN I RÖRELSE

  Cognizant kombinerar domänexpertis från fordonsindustrin med våra digitala kunskaper inom gränsnittsdesign, mobilitet, sociala medier, IoT och analys. Vi använder detta för att utveckla olika digitala program för fordonsupplevelser, till exempel sådana som riktas till millenniegenerationen. 

  Fordonsindustrin kommer snabbt ikapp hemelektronikbranschen vad gäller livsstilsområden, och det här tjänsteutbudet från Cognizant är utformat för att hjälpa till att överbrygga klyftan. 

  Vi bygger digitala upplevelseapplikationer från undersökningsverktyg som bilköpare kan använda för att utforska marknaden till kunskapsverktyg baserade på sociala medier för tillverkare av originalutrustning, till fordonshanteringssystem för bilägare och lösningar för integrering av fordons- och konsumenthantering. Vi erbjuder bland annat följande:

  • Integrering av fordon och enheter: Möjligheten för användarna att använda sina fordon med hjälp av en mobiltelefon eller kroppsnära enhet ökar varumärkets dragkraft. Det är exakt vad Cognizants lösningar erbjuder tillverkare av originalutrustning.
  • Vehicle Quality Management (VQMS): Våra VQMS-funktioner hjälper kunderna att fånga, spåra och skicka sändningskvalitetsproblem till leverantörer och återförsäljare och därmed eliminera återkallelser samt förbättra slutanvändarens tillfredsställelse.
  • Fordonspårning och -rapportering för sociala medier: en on-demand-tjänst för vanlig och händelsebaserad analys av sociala medier med information om konkurrenter, leadgenerering, störningar i försörjningskedjan, feedback om produktkonstruktion och kundupplevelser.
  • Hantering av återförsäljarincitament: en nyckelfärdig lösning för tillverkare av originalutrustning som kan skräddarsys för hantering av återförsäljarincitament samt maximerar tillväxt och vinst.
  • WISARD-ramverket (Warranty Information System for Analytics, Reporting and Decision Making): Vi erbjuder komplett hantering av garantistyrningsprocessen för tillverkare av originalutrustning, vilket täcker proaktiv diagnostik, optimerad av anspråkshantering, täckning av leverantörskostnader, spårning av bedrägliga anspråk och krav på efterlevnadshantering.

DE SENASTE IDÉERNA

Nyheter

LÄS MER OM OSS
Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad på vad som händer hos Cognizant.


Evenemang

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.