COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer
 • Strävar mot ökad tillväxt genom att omforma affärsmodeller, modernisera produkter och förbättra kundupplevelsen.
 • Förnyar och hanterar dina viktigaste affärsprocesser genom nya arbetssätt.
 • Förenklar, moderniserar och ger säkerhet till IT-infrastrukturen och programmen – verksamhetens grundstomme.
COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Cognizant hjälper ledande aktörer inom tillverkning att bygga organisationer och leverantörsekosystem i framkant

Vi gör det möjligt för tillverkningsföretag att använda globala tjänster på ett nytt sätt.

VÅRA MARKNADSSEGMENT

 • FORDON

  Tjänster som hjälper tillverkare av originalutrustning, leverantörer och återförsäljare i fordonsbranschen att stärka produktutveckling, hantering av försörjningskedjan och eftermarknadsprocesser.

 • INDUSTRIELL TILLVERKNING

  Tjänster som hjälper tillverkare av tung utrustning, VVS-företag, industriella tillbehör och automatiseringssystem att utöka produktutvecklingskapaciteten, minska driftskostnaderna och optimera sitt IT-landskap.

 • PROCESSTILLVERKNING

  Tjänster som hjälper kunder inom branscher inriktade på kemikalier, byggmaterial, massa och papper, metall samt gruvdrift att effektivisera affärsprocesser , minska koldioxidutsläpp och stärka produktinnovationerna.

KONSULTTJÄNSTER OCH LÖSNINGAR

Vårt team av hängivna företagskonsultproffs ser till att kunder inom tillverkning får de affärsresultat som de förväntar sig av sina teknikinvesteringar och outsourcingprogram.

Utleveranslogistiska lösningar för tillverkare av originalutrustning i fordonsindustrin

Våra utleveranslogistiska (OBL) lösningar hjälper kunderna att göra sina OBL-processer till konkurrensfördelar. Våra lösningar täcker OBL-processens informationsflöde och fysiska processer och möjliggör noggrann övervakning och realtidsberäkning av nyckeltal (KPI). Vi arbetar med hela OBL-värdekedjan samt relaterade IT-applikationer och infrastruktur.

Lösningar för uppkopplade bilar

Car 360 är vår serie lösningar för anslutna bilar och erbjuder digitala livsstilsapplikationer för en personlig varumärkesupplevelse. Car 360 inkluderar både on-board- och off-board-applikationer för personlig användning och fordonsparkshantering. Kraften i Car 360 ligger i dess förmåga att integrera digital teknik som fordonstelematik, givare, mobilitet, sociala medier, molninfrastruktur och analys av stora datamängder.

Fältservicehantering för industriella tillverkare

Vi erbjuder tillverkare helhetslösningar för hantering av fältservice, vilket garanterar tjänsteleveranser som fungerar från början samt effektiv servicepersonaladministration. Vi hjälper kunderna att övergå från traditionell utrustningsförsäljning till en tjänsteleveransbaserad affärsmodell som bygger på digital teknik. Vi har även ett plug-and-play-erbjudande som ger tillverkare fältservicefunktioner med hjälp av Cognizants immateriella rättigheter.

REACH – efterlevnadsramverk för tillverkare av kemikalier

iREACH är Cognizants egenutvecklade lösning som hjälper processtillverkningskunder att efterleva EU:s REACH-regleringar (registrering, utvärdering, auktorisation och restriktion av kemikalier) genom att bygga en informationsbas från befintliga företagsapplikationer och vägleda användare genom REACH-faser med inbyggda konfigurerbara arbetsflöden.

RESULTAT

Connected Services-partner för en av de största tillverkarna av originalutrustning i fordonsbranschen

Cognizant är Preferred Technology Partner för en stor fordonstillverkare av originalutrustning genom företagets Connected Services-program. Vi bygger anslutna fordonsapplikationer för kunden som ska ingå i nästa generations modeller av deras lyxfordonsmärke. Tjänsteutbudet täcker både fordonets in- (förarinformationssystem) och utsida (anslutbarhet till konsumentenheter).

 • Högteknologiska funktioner som stärker fordonsseriens lyxprofil.
 • Tidsmålen för lansering av ny modell på marknaden uppfylls.
 • Kostnadseffektivt utförande.

IoT-driven affärsmodellsomvandling för tillverkare av utrustning

Cognizant utarbetade en färdplan för en tillverkare av förpackningsutrustning som gör det möjligt att utnyttja IoT-teknik för en mängd olika affärsapplikationer, vilket gör att kunden successivt kan övergå till en tjänsteleveransorienterad affärsmodell. Vårt ramverk Design Thinking hjälpte kunden att identifiera fler olika innovationsmöjligheter genom givaraktiverade produkter, med motsvarande förändringar av funktioner för produktutveckling, tillverkning, försörjningskedjan och tjänster.

 • Anpassning av organisationen till VD:ns förändringsplan med specifika åtgärdsområden
 • Mindre komplexitet i teknikens arkitektur och implementering
 • Förbättrad utrustningsavkastning och operativ överblick

Omvandling av försörjningskedjan för en global förpackningskoncern

Cognizant var partner för ett av de mest framgångsrika SAP-lanseringsprogrammen i massa-, pappers- och förpackningsindustrin. Programmet började användas i kundens organisation för många år sedan men mötte flera tekniska och hanteringsmässiga utmaningar. Cognizant engagerades därför som systemintegratör för att hantera lanseringen på ett strukturerat och kostnadseffektivt sätt. Jämsides med SAP-implementeringen hanterade vi även integrering av externa system och tillhandahöll en företagsövergripande plattform för försörjningskedjehantering för kunden.

 • Beräknade årliga besparingar på över 10 miljoner USD
 • Lagertillgängligheten ökade med upp till 20 procent
 • 15 procent minskad inkurans
 • Connected Services-partner för en av de största tillverkarna av originalutrustning i fordonsbranschen
 • RESULTAT

  Connected Services-partner för en av de största tillverkarna av originalutrustning i fordonsbranschen

  Cognizant är Preferred Technology Partner för en stor fordonstillverkare av originalutrustning genom företagets Connected Services-program. Vi bygger anslutna fordonsapplikationer för kunden som ska ingå i nästa generations modeller av deras lyxfordonsmärke. Tjänsteutbudet täcker både fordonets in- (förarinformationssystem) och utsida (anslutbarhet till konsumentenheter).

  • Högteknologiska funktioner som stärker fordonsseriens lyxprofil.
  • Tidsmålen för lansering av ny modell på marknaden uppfylls.
  • Kostnadseffektivt utförande.
 • IoT-driven affärsmodellsomvandling för tillverkare av utrustning
 • IoT-driven affärsmodellsomvandling för tillverkare av utrustning

  Cognizant utarbetade en färdplan för en tillverkare av förpackningsutrustning som gör det möjligt att utnyttja IoT-teknik för en mängd olika affärsapplikationer, vilket gör att kunden successivt kan övergå till en tjänsteleveransorienterad affärsmodell. Vårt ramverk Design Thinking hjälpte kunden att identifiera fler olika innovationsmöjligheter genom givaraktiverade produkter, med motsvarande förändringar av funktioner för produktutveckling, tillverkning, försörjningskedjan och tjänster.

  • Anpassning av organisationen till VD:ns förändringsplan med specifika åtgärdsområden
  • Mindre komplexitet i teknikens arkitektur och implementering
  • Förbättrad utrustningsavkastning och operativ överblick

 • Omvandling av försörjningskedjan för en global förpackningskoncern
 • Omvandling av försörjningskedjan för en global förpackningskoncern

  Cognizant var partner för ett av de mest framgångsrika SAP-lanseringsprogrammen i massa-, pappers- och förpackningsindustrin. Programmet började användas i kundens organisation för många år sedan men mötte flera tekniska och hanteringsmässiga utmaningar. Cognizant engagerades därför som systemintegratör för att hantera lanseringen på ett strukturerat och kostnadseffektivt sätt. Jämsides med SAP-implementeringen hanterade vi även integrering av externa system och tillhandahöll en företagsövergripande plattform för försörjningskedjehantering för kunden.

  • Beräknade årliga besparingar på över 10 miljoner USD
  • Lagertillgängligheten ökade med upp till 20 procent
  • 15 procent minskad inkurans

RESURSER

Tillverkare av uppkopplade produkter

När den fysiska världen smälter samman med den virtuella blir allt fler föremål intelligenta och uppkopplade mot nätverk.

Informed Manufacturing: en vitamininjektion i värdekedjan

Den fysiska världen smälter samman med den virtuella, vilket ger möjlighet att använda intrikata hybridsystem för bättre tillverkningsprocesser. Se hur Informed Manufacturing förnyar värdekedjan.

Konsulttjänster och lösningar för tillverkning | Cognizant Technology Solutions