COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Förbättra hälsoresultat, innovationstakten, effektiviteten och agiliteten med hjälp av Cognizant.

I en värld av kortare pipelines, patentutgångar, efterlevnad och kundinteraktioner för läkemedelstillverkning vänder sig life sciences-företag till Cognizant för att få hjälp med innovativt tänkande, förnyade processer, beprövade verktyg och bästa praxis som höjer rörligheten i life sciences-ekosystemet.

Vi samarbetar med dig och använder beprövade strategier och nästa generations lösningar som optimerar arbetet i hela värdekedjan för life sciences-branschen.

FUNKTIONER

27 av världens 30 främsta läkemedelsföretag och 9 av de 10 främsta bioteknikföretagen hör till Cognizants kunder. Med våra över 11 000 branschkonsulter kan vi hjälpa till med:

  • Mer forskning och utveckling: Få ut fler innovativa produkter på marknaden snabbare och till lägre kostnad.
  • Förbättra kliniska resultat: Höj produktiviteten, kvaliteten och drifteffektiviteten i utvecklingsprocessen för läkemedel genom vår virtualiserade globala personalstyrka och våra processer.
  • Öka genomströmningen: Öka intäkterna från befintliga produktpipelines.
  • Optimera försörjningskedjorna: Rationalisera leverantörer, öka överblicken och spara kapital.
  • Lås värde från globala datatillgångar: Harmonisera verksamheten med standardiserade processer och procedurer.
  • Förstklassig efterlevnad: Kontinuerlig anpassning till globala regelverk.

RESURSER

Serialisering – affärsnytta bortom efterlevnad

Information om serialiserade produkter i hela försörjningskedjan ger en unik möjlighet för läkemedelsföretag att inta ett data- och analysdrivet förhållningssätt till förbättringar av försörjningskedjan som ger ökad effektivitet och ändamålsenlighet genom bättre överblick och samarbete.

En delad lösning för smartare och snabbare kliniska prövningar

Minska tiden och kostnaden för kliniska prövningar, förenkla på så sätt arbetet för utredare och få ut lovande behandlingar på marknaden snabbare.

Spårning och uppföljning för farmakologisk serialisering: vägen framåt

Det här faktabladet ger en översikt över det rättsliga landskapet och tekniska IT-krav för serialisering. Det tar också upp hur du skapar värde från serialisering, information om SAP® Advanced Track and Trace för läkemedelsföretag samt hur du hanterar farmakologiska serialiseringsprojekt.