COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Förbättra hälsoresultat, öka innovationstakten och förbättra effektiviteten och agiliteten med hjälp av Cognizant.

Hälsovårdspolitiska reformer och tekniska framsteg har tillsammans ökat efterfrågan på nya generationer av medicintekniska produkter från sjukhus, vårdcentraler, laboratorier och myndigheter. Tillväxt medför både stora utmaningar och möjligheter. Exempel på utmaningar är kortare och dyrare produktlivscykler samt behovet att kontinuerligt effektivisera försäljning, marknadsföring och kundsupport.

Vi använder vår integrerade portfölj av IT- konsult- och affärsprocesstjänster i samarbetet med branschledare och kan därmed förbättra processer för produktutveckling och tillverkning inom centrala driftfunktioner och tillgodose kraven i en alltmer strikt reglerad miljö. Vi kan hjälpa dig att lösa problem med klinisk utveckling och produktion, efterlevnadskontroll, försäljning, marknadsföringsanalys, logistik och fältservice.

Funktioner

Integrerad IT, konsult- och affärsprocesser samt tjänster för outsourcing av affärsprocesser

Med hjälp av en integrerad portfölj av IT-lösningar för medicintekniska enheter hjälper vi tillverkare av enheter till en bättre produktutveckling och tillverkningsprocesser och samtidigt möta allt strängare regleringskrav. Några av våra fokusområden:

  • IT och Business Consulting
  • Affärsprocesstjänster
  • Efterlevnadshantering
  • Försäljnings- och marknadsföringsanalys
  • Forskning och utveckling
  • Logistik och fälttjänster
  • Försörjningskedjan
  • Kundsupport

RESURSER

Medicinteknisk innovation – infografik

Den amerikanska marknaden för medicintekniska produkter omsätter 159 miljarder dollar och växer kontinuerligt. Lär dig mer om viktiga branschtrender i den här infografiken från Cognizant.

Sammanfattning: effektiva strategier för medicintekniska företag

Det är avgörande att ligga i framkanten av trenderna på den medicinska marknaden för att kunna föra ut produkter på marknaden i en dynamisk bransch med föränderliga regelverk. Det här dokumentet sammanfattar resultaten från ett webbseminarium i januari 2015 och går igenom nya IT-lösningar.

Nya affärsmodeller för medicintekniska enheter

Sjukvårdsreformer, nya försäljningsmodeller, nya sociala kanaler och drakoniska kostnadsbesparingskrav tvingar medicintekniska företag att arbeta på nya sätt.

Modellering och virtualisering för utveckling av medicintekniska enheter

Den medicintekniska branschen anammar i allt högre grad IT för att förbättra sina affärsresultat och förkorta marknadsledtiderna.

Smart Engineering 2.0 för medicintekniska produkter

Smart Engineering 2.0 är nästa våg av processer för ny produktutveckling. Det är ett unikt ramverk och en disciplin för smidig produktutveckling i en omslutande samverkansmiljö.

Asset Performance Excellence—Cognizant’s Comprehensive Game Changing Solution for Medical Device Industry

Läs om hur Cognizant hjälper företag med proaktivt och förebyggande underhåll av tillgångar och förbättrar produktivitet och prestanda.

Cognizant OnePlant™—An Integrated Plant Operations Framework for Medical Devices Manufacturing Excellence

Cognizant OnePlant är en enhetlig metod för en verkligt integrerad tillverkningsverksamhet som anpassar personal, processer, regler och teknik.