COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer
 • Strävar mot ökad tillväxt genom att omforma affärsmodeller, modernisera produkter och förbättra kundupplevelsen.
 • Förnyar och hanterar dina viktigaste affärsprocesser genom nya arbetssätt.
 • Förenklar, moderniserar och ger säkerhet till IT-infrastrukturen och programmen – verksamhetens grundstomme.
COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Från kostnadshantering till efterlevnad – branschledare som vill förbättra och förnya verksamheten väljer oss

Vill du förbättra kliniska processer, effektivisera försäljningen eller förbättra läkemedelssäkerheten? Cognizant gör det möjligt för företag att utnyttja globala tjänster på nya sätt. Det är därför 9 av de 10 främsta life sciences-företagen arbetar med oss.

VÅRA MARKNADSSEGMENT

 • Farmaceutiska och biotekniska företag

  Förändringarna i läkemedels- och bioteknikindustrin kräver nytänkande av företag som vill rationalisera kostnader samt förbättra effektiviteten och omställningsförmågan i verksamheten.

 • Medicintekniska enheter

  Tillsammans med ledande personer i olika branscher förbättrar vi processer för produktutveckling och tillverkning i centrala operativa funktioner.

Ny teknik gör sjukvården mer personlig

De växande behoven inom sjukvården skapar nya möjligheter för biovetenskapsföretag att föra framtidens medicin framåt med digitala lösningar.

KONSULTTJÄNSTER OCH LÖSNINGAR

Cognizant erbjuder ett stort utbud av konsulttjänster och lösningar för globala företag inom branscherna life sciences, läkemedel och bioteknik.

FOKUS PÅ LÖSNING

Cognizant’s MedVantage®

An integrated sales, service and complaint management BusinessCloud solution based on the Salesforce.com platform. Designed specifically for the medical devices industry, MedVantage drives enhanced customer reach, guarantees customer satisfaction and ensures regulatory compliance.

IDC MARKETSCAPE: WORLDWIDE LIFE SCIENCE DIGITAL TRANSFORMATION 2016 VENDOR ASSESSMENTS

IDC has positioned Cognizant’s offerings and capabilities in the Leaders category in WorldWide Life Science Manufacturing and Supply Chain and Sales and Marketing Digital Transformation. Read the reports to learn more.


MANUFACTURING AND SUPPLY CHAIN REPORT

SALES AND MARKETING REPORT

RESULTAT

Farmakologisk kund konsoliderar kunddata

Ett stort läkemedelsföretag med över 6 000 anställda ville förenkla kundhanteringsinformation som var utspridd på flera system i försäljnings- och marknadsföringsorganisationen. Cognizant konstruerade, utvecklade och införde ett system som samlade all information i en enda datakälla för andra sälj- och marknadsföringssystem, inklusive CRM-systemet.

Det nya systemet utvecklades med hjälp av webbaserad teknik som använder en kombination av J2EE- och EAI-teknik (TIBCO).

 • förenklad kundinformation
 • konsolidering av datakällor till en enda källa
 • användning av J2EE- och TIBCO-teknik.

IT-leveransstöd för ett globalt farmaceutiskt forskningsföretag

En global farmaceutisk kund med stora anläggningar för forskning och utveckling i Sverige, Storbritannien och USA vände sig till Cognizant för att kunna erbjuda IT-leveransstöd till sina forskarteam. Cognizant levererade en kombination av support med lokal och fjärrbaserad infrastrukturhantering (RIM) som ökade täckningen och ledde till större kundnöjdhet.

Vårt team använde även lean- och six sigma-metoder som ett sätt att skapa kontinuerliga förbättringar på processområden i forskningslaboratorierna.

Hämta PDF
 • Infrastruktursupport lokalt eller på avstånd (RIM) för bättre kundnöjdhet.
 • Lean- och six sigma-baserade metoder för kontinuerliga förbättringar.

Farmakologiskt företag integrerar dataspårningsmetoder

För att kunna uppfylla Physician Payment Sunshine Act ställdes en stor läkemedelskund inför den svåra uppgiften att integrera olika dataspårningsmetoder som används för att följa upp läkares inbetalningar. Kunden vände sig till Cognizant för hjälp med att omstrukturera sina processer eftersom betalningsinformationen inte registrerades med den detaljnivå som rapporteringsbehoven krävde.

Cognizant använde Pega BPM-serien för att implementera centrala efterlevnadsfunktioner. Det nya systemet standardiserade affärsprocesser, integrerade åtskiljda system och sparade information som krävs för transparent rapportering.

Hämta PDF
 • Cognizant omformade affärsprocesserna i syfte att kunna dokumentera läkarbetalningar.
 • Standardiserade affärsprocesser
 • Integrering av separata system
 • Ökad transparens i rapporteringen

Proaktiv farmakovigilans för ett stort biofarmaceutiskt företag

Den internationella säkerhetsorganisationen på ett stort farmaceutiskt företag ville kunna avsluta ärenden inom en arbetsdag, oavsett tid eller plats för inlämning. Det hade krävt kostsamma nya teletjänstcentraler, handläggare och medicinska granskare över hela världen.

Istället för att inrätta nya anläggningar och anställa personal vände sig företaget till Cognizant för att få hjälp med att skapa en resultatbaserad modell för tjänsteleveranser. I dag behandlas fall dygnet runt och över hela världen av virtuella expertteam och driftteam som delar data.

Hämta PDF
 • Cognizant tillhandahöll en resultatbaserad modell för tjänsteleveranser.
 • Ärenden behandlas nu dygnet runt.
 • Kunden uppnådde betydande kostnadsbesparingar och bättre resultat genom samarbetet med Cognizant.
 • Farmakologisk kund konsoliderar kunddata
 • RESULTAT

  Farmakologisk kund konsoliderar kunddata

  Ett stort läkemedelsföretag med över 6 000 anställda ville förenkla kundhanteringsinformation som var utspridd på flera system i försäljnings- och marknadsföringsorganisationen. Cognizant konstruerade, utvecklade och införde ett system som samlade all information i en enda datakälla för andra sälj- och marknadsföringssystem, inklusive CRM-systemet.

  Det nya systemet utvecklades med hjälp av webbaserad teknik som använder en kombination av J2EE- och EAI-teknik (TIBCO).

  • förenklad kundinformation
  • konsolidering av datakällor till en enda källa
  • användning av J2EE- och TIBCO-teknik.
 • IT-leveransstöd för ett globalt farmaceutiskt forskningsföretag
 • IT-leveransstöd för ett globalt farmaceutiskt forskningsföretag

  En global farmaceutisk kund med stora anläggningar för forskning och utveckling i Sverige, Storbritannien och USA vände sig till Cognizant för att kunna erbjuda IT-leveransstöd till sina forskarteam. Cognizant levererade en kombination av support med lokal och fjärrbaserad infrastrukturhantering (RIM) som ökade täckningen och ledde till större kundnöjdhet.

  Vårt team använde även lean- och six sigma-metoder som ett sätt att skapa kontinuerliga förbättringar på processområden i forskningslaboratorierna.

  Hämta PDF
  • Infrastruktursupport lokalt eller på avstånd (RIM) för bättre kundnöjdhet.
  • Lean- och six sigma-baserade metoder för kontinuerliga förbättringar.
 • Farmakologiskt företag integrerar dataspårningsmetoder
 • Farmakologiskt företag integrerar dataspårningsmetoder

  För att kunna uppfylla Physician Payment Sunshine Act ställdes en stor läkemedelskund inför den svåra uppgiften att integrera olika dataspårningsmetoder som används för att följa upp läkares inbetalningar. Kunden vände sig till Cognizant för hjälp med att omstrukturera sina processer eftersom betalningsinformationen inte registrerades med den detaljnivå som rapporteringsbehoven krävde.

  Cognizant använde Pega BPM-serien för att implementera centrala efterlevnadsfunktioner. Det nya systemet standardiserade affärsprocesser, integrerade åtskiljda system och sparade information som krävs för transparent rapportering.

  Hämta PDF
  • Cognizant omformade affärsprocesserna i syfte att kunna dokumentera läkarbetalningar.
  • Standardiserade affärsprocesser
  • Integrering av separata system
  • Ökad transparens i rapporteringen
 • Proaktiv farmakovigilans för ett stort biofarmaceutiskt företag
 • Proaktiv farmakovigilans för ett stort biofarmaceutiskt företag

  Den internationella säkerhetsorganisationen på ett stort farmaceutiskt företag ville kunna avsluta ärenden inom en arbetsdag, oavsett tid eller plats för inlämning. Det hade krävt kostsamma nya teletjänstcentraler, handläggare och medicinska granskare över hela världen.

  Istället för att inrätta nya anläggningar och anställa personal vände sig företaget till Cognizant för att få hjälp med att skapa en resultatbaserad modell för tjänsteleveranser. I dag behandlas fall dygnet runt och över hela världen av virtuella expertteam och driftteam som delar data.

  Hämta PDF
  • Cognizant tillhandahöll en resultatbaserad modell för tjänsteleveranser.
  • Ärenden behandlas nu dygnet runt.
  • Kunden uppnådde betydande kostnadsbesparingar och bättre resultat genom samarbetet med Cognizant.

RESURSER

On-Demand Webinar: Transform Your Cloud Validation Strategy

This Cognizant webinar provides an orientation to the five stages required to implement a sound cloud application validation strategy.

Biovetenskap | Tjänster | Konsulttjänster | Lösningar | Programvara | Cognizant Technology Solutions