COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Powering business growth

Increase velocity and enable faster innovation by digitizing core processes with automation and artificial intelligence. 

Automatisering kommer att spela en viktig roll i hur företag anpassar verksamhetens omfattning och konkurrerar i den digitala framtiden. Cognizant® Intelligent Automation sammanför kraftfulla kognitiva plattformar och produkter, konsult- och enablement-tjänster samt processpecifika branschlösningar som underlättar den här omvandlingen.

Cognizant Intelligent Automation kan betraktas på ett ”gör-tänk-lär”-kontinuum.  Enkelt uttryckt kategoriserar gör, tänk och lär automatiseringstekniken i tre olika horisonter:

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

Cognizant Intelligent Automation är en svit med kraftfulla automatiserings- och kognitionstekniker som hjälper företag att anpassa verksamhetens omfattning, höja innovationshastigheten och öka medarbetarnas frihet. Automatiseringsbranschlösningar maximerar bärbarhet, ekonomi och innovation genom att utnyttja ledande externa tekniska lösningar och partner i ett öppet integreringsramverk.

Få ut maximalt värde av IT-investeringarna

Våra rådgivnings-, konsult- och integreringstjänster ger kunderna flexibilitet att utforska det fullständiga landskapet av smart teknik och lösningar för leverantörer.  Vårt engagemang för en öppen arkitektur gör att vi kan leverera lösningar som smidigt integreras med kundernas befintliga system och infrastruktur.

Dynamiskt partnerekosystem

Det dyker upp nya leverantörer av automatisering och AI nästan dagligen. Våra automatiseringsteam skapar kontinuerligt nya lösningar som är klara att användas med befintliga tredjepartsplattformar genom användning av våra undersökningar, utvecklingslabb och branschkunskaper. Våra kontinuerliga marknadsundersökningar, benchmarking av leverantörer samt acceleratorer gör att kunderna kan nå sina mål för att utnyttja automatiseringsfunktioner, kognitiva och autonoma system och artificiell intelligens.

Få snabbare ROI och minska risken

Cognizant Intelligent Automation har integrerats i över 1 000 kundlösningar inom sjukvård, life sciences, bankväsende, försäkring, kommunikation och många andra branscher. Vi har expertkunskaper om kundernas infrastruktur, affärsprocesser och pressen från konkurrensen och regleringskrav, vilket innebär att vi kan förkorta vägen till intelligent automatisering, leverera projekt snabbare och samtidigt minska affärsriskerna. Cognizants samlade integreringsramverk kan användas med kommersiella applikationer och plattformar och ger unika mervärden som plugin-program, punktlösningar, interaktionssystem och domänspecifika komponenter.  Våra kunder ser exponentiella fördelar i produktivitet, betydligt färre fel och högre kundnöjdhet.

RESURSER

               

Roboten och jag: Så blir personer och företag smartare med ny digital
teknik

Företagsrobotar ser kanske inte ut som i din favoritfilm i science-fictiongenren, men vår senaste undersökning visar att när företagsrobotar används för automatisering av centrala affärsprocesser kan de förbättra människors produktivitet och förmåga till kreativ problemlösning och ge överlägsna affärsresultat.

Digitally Cognizant – blogg

Läs mer om Intelligent Automation på bloggen Digitally Cognizant.

Robotar på ingång: Intelligent Automation – var vi står och vart vi är på väg

Genom att betrakta intelligent automatisering genom ett ramverk präglat av ”gör, tänk, lär” och i slutänden ”anpassning” kan företag börja dra nytta av den här kraftfulla teknikuppsättningen redan nu.

Bortom RPA  –  lär känna system
som tänker och lär

Läs mer om hur dagens företag fortsatt investerar mycket tid och kraft på att förstå och tillämpa ”system som handlar”, till exempel RPA, men den verkliga spänningen handlar om vad som kommer härnäst, då system som ”tänker och lär” blir vanligare.

Förbättra projekt med hjälp av intelligent automatisering under avtalshanteringens livscykel

Genom att lägga till intelligent automatisering i processen för avtalshantering kan organisationer förbättra sökning, hämtning och hantering av kontrakt, öka besparingar, påskynda bearbetning, öka efterlevnad och minska risker.

Först fokus på Front Office –  med
digital processakupunktur

Smarta företagsledare vet att överambitiösa strategier för digital förändring oftast är dömda att misslyckas. Våra senaste undersökningar visar att företag genom tillämpning av digitala åtgärder på noggrant utvalda processområden kan minska belastningen på verksamheten och nå mycket goda resultat som sprider sig i processvärdekedjan.

Intelligent automatisering | Tjänster | Cognizant Technology Solutions