COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Behöver du öka tillväxten? Cognizant erbjuder innovation och IT-kompetens för en mogen egendoms- och skadeförsäkringsbransch.

Egendoms- och olycksfallsförsäkringar (P&C) är förvisso en mogen bransch, men det duger inte längre att försöka utföra samma arbete till lägre kostnader. Nya IT-utvecklingar såsom molnet och mobilitet kan bidra till snabbare tillväxt, men dessa kräver IT-expertis och kunskap om bästa praxis.

Cognizant har den erfarenhet och teknikkompetens som behövs och lyssnar på kundernas behov. Det är en anledning till att våra kunder omfattar 13 av de 25 främsta P&C-försäkringsbolagen i USA och åtta av de 10 största försäkringsbolagen i Europa.

Funktioner

Tillväxtstrategier

Omvärdering av din flerkanaliga distributionsstrategi och uppdatering av ditt system för incitamentskompensation kan hjälpa till att öka affärstillväxten. Marknadsföring och kundanalys kan ge värdefulla insikter om möjligheter till korsförsäljning och merförsäljning.

Sammanslagningar och förvärv

Vi kan hjälpa till att skapa integrationsplanen efter fusionen för ditt företag, din verksamhet och din teknik. När planen har utvecklats hjälper vi dig med genomförandet så att du uppnår erforderliga affärsmässiga och operativa mål.

Regelkrav och rapportering 

Anpassade regel- och hanteringsrapporter kan ge strategiska fördelar i dagens konkurrensutsatta affärsmiljö. Vi kan hjälpa dig att ta fram nya rapporter och visa ditt team hur de skapar nya rapporter vid behov.

Globala kliniska tjänster

Vårt globala team för kliniska tjänster tillhandahåller specialiserade tjänster som använder licensierade sjuksköterskor, läkare och farmaceuter för att stödja behovet av medicinsk hantering inom områdena sjukpenning, skador och specialiteter på den amerikanska försäkringsmarknaden. Vi innehar flera URAC-ackrediteringar och dedikerade kliniker, och kan därför erbjuda mer ingående och erfarna globala resurser än någon annan tjänsteleverantör.

Våra kliniker inbegriper både sjuksköterskor med amerikansk eller filippinsk licensiering, med styrning från ett team med erfaren sjukvårdspersonal. Detta ger skalbarhet vad gäller bemanning samtidigt som befintlig kvalitet och övervakningskontroll upprätthålls.

Lösningar

Vårt försäkringsteam med affärs- och teknikexperter har förvandlat branschens bästa praxis till lösningsramverk som kan anpassas till alla leverantörers behov. Dessa omfattar:

  • Integrated Risk Management System (IRIS): effektiviserar riskbedömningsprocessen för kommersiella produkter.
  • Insurance Dashboard: låter dig följa utvalda nyckeltal i realtid

 

Telematik

Cognizant tillhandahåller en heltäckande lösning för försäkringsbolag som erbjuder användningsbaserad försäkring och bättre riskhantering för kommersiella fordonsparker. Data från fordonet överförs varje sekund, vilket återspeglar körbeteende såsom bromsning, acceleration och kurvtagning.

Vår plattform hjälper företag att hantera och använda data som har samlats in för användningsbaserade försäkringsprodukter och erbjuder komplex händelsehantering, portaler och mobilappar där kunder kan ge återkoppling. Förutom en ny bedömningsvariabel och en bättre förteckning över kontraktspartner får försäkringstagarna rabatt för skadefrihet och en konkret relation med försäkringsgivaren.

Riskbedömning med Cognizant Mobile

Lösningen är utformad för att ge avgörande affärsfördelar, bland annat ökad produktivitet vid riskutvärdering, underwriting på fältet och förlustkontroll samt högre effektivitet. Verktyget är utformat för att förkorta tiden för kompletta undersökningsprocesser med upp till 20 procent, möjliggöra 20–30 procent fler avslutade inspektioner under samma period och förenkla processen så att du kan fokusera mer på analys snarare än datainsamling.

Handläggning av anspråk

En försäkringsgivares system för behandling av anspråk placerar företaget ansikte mot ansikte med sina försäkringstagare, vilket ger en möjlighet att antingen imponera eller stöta bort dem. Våra experter kan säkerställa bästa möjliga resultat – oavsett om du uppdaterar befintliga system eller använder analys för att förbättra resultaten av skadeståndsprocesser. Läs mer

Sömlös underwriting

Vår lösning Optima Intake™ sammanför kommersiella och specialinriktade försäkringsbolag och deras agenter så att de effektivt kan skicka in, utvärdera, prissätta och offerera risker. Svitens modulära och konfigurerbara lösningskomponenter är inriktade på de viktigaste utmaningarna och tillhandhåller en avbrottsfri och heltäckande användarupplevelse för underwriters. Läs mer

Interactive Exposure Map

Cognizant Interactive Exposure Map är en banbrytande lösning där Business Intelligence kombineras med system för geografisk information i syfte att hjälpa egendoms- och olycksfallsförsäkringsbolag att fatta affärskritiska beslut i värdekedjan för försäkringar.

Personalersättningar

Cognizant WorkActivate™ är en innovativ lösning som uppmuntrar sökande att aktivt delta i och följa sina rehabiliteringsplaner. Läs mer

Cognizant Optima MedWise™ tillhandahåller en metod för att automatiskt jämföra enskilda anspråk mot en stor kunskapsbas för befintliga fall för att flagga behandling som avviker från normen. Läs mer

Drönarteknik

Det finns ett ständigt behov av att leverantörer erbjuder snabbare, smartare och mer responsiva lösningar till försäkringsklienter. Innovation inom fjärrteknik har gjort drönare till en praktisk lösning som kan leverera data på begäran och omedelbara resultat. I dag är drönare en viktig differentierare som kan förändra kundupplevelsen och samtidigt förbättra en operatörs verksamhet och effektivitet. Läs mer

Plattformar

COGNIZANTS MOLNBASERADE FÖRSÄKRINGS-PLATTFORM

Cognizants molnplattform för försäkringar är designad med modern teknik för morgondagens försäkringsbolag. Den låter dig fokusera på din kärnverksamhet och öppnar en ny värld av möjligheter.

Lösningar för egendoms- och olycksfallsförsäkringar | Insurance IT | Cognizant Sverige