COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Du kan lita på att Cognizant skräddarsyr affärsstrategier och tjänster för just ditt företag.

Varje kund som köper en livförsäkring har sina egna förutsättningar, och detsamma gäller för livförsäkringspolicyer, produkter, leverantörer och regelverk.

För de flesta leverantörer av livförsäkringar är det inte färdiga lösningar som är viktigast, utan den ingående, praktiska erfarenhet som krävs för att skräddarsy tjänster till en operatörs specifika situation. Och det är precis vad vi erbjuder livförsäkringsbranschen.

Funktioner

Affärsprocesstjänster

Affärsprocesser för livförsäkringar är en viktig del av vår verksamhet. Varje dag hanterar vi nästan 30 miljoner livförsäkringar, fler än 4 miljoner pensionsförsäkringar och 14 miljoner closed block-försäkringar. Våra affärs- och teknikexperter erbjuder leverantörstjänster som hanterar alla identifierbara affärsprocesser, både enkla och komplexa, vilket minskar utgifter eller omvandlar ett företag – eller rentav både och.

Anspråkshantering

Vårt team har utvecklat administrationssystem för både grupplivförsäkringar och sjukpenningsanspråk för större leverantörer. Med hjälp av Cognizants serviceorienterade arkitektur kan dessa minska kostnader och det administrativa arbetet.

Användargränssnitt för kanaler och kunder

Webbportaler som skapats särskilt för livförsäkringsbranschen av experter kan förbättra kundlojaliteten och effektivisera kommunikationen med anställda.

Fakturering och utbetalningar

Mer effektiv fakturering kan sänka kostnaderna för policyägande och öka produktiviteten. Dessa lösningar kan även integreras med gruppkundslönssystem. Vi är även specialiserade på att konsolidera flera små utbetalningssystem till effektivare företagslösningar.

Policy- och byråadministration

Cognizants anpassade lösningar kan hantera, integrera och effektivisera policyadministration. System som anpassats på rätt sätt minskar kostnaderna för administration av en mängd olika försäkringsprodukter.

Dina agenter får lära sig hur våra lösningar för agentkompensation inkluderar affärsregler för varje separat försäkringsprodukt som du erbjuder.

Testning och kvalitetskontroll

Det är viktigt men även svårt att se till att programmen körs felfritt. Cognizants experter på kvalitetskontroll kan hjälpa dig genom hela processen, eller så kan du outsourca den till oss.

Grundläggande affärsfunktioner

Vi erbjuder lösningar för hela företagets resurshantering, däribland efterlevnadsövervakning, HR-system och ett brett utbud av redovisningsfunktioner. Vad gäller kärnverksamheten tar vi ansvar för ett brett utbud av affärsfunktioner i back office. Samarbeta med Cognizant – minska merarbetet och förbättra kundupplevelsen.

Lösningsramverk

  • Försäkringsinfopanel: håller koll på försäljningen och marknadstrender
  • Intellimigrator: flyttar försäkringsapplikationer till nya plattformar på ett intelligent sätt

Plattformar

Cognizant LifeAdmin Core™

Vi använder en förstklassig plattform som hjälper dig att nå dina strategiska affärsmål genom att fokusera på din kärnverksamhet.

Livförsäkringar, livränta, pensionsförsäkringar och gruppförsäkringar | Försäkringsaffärsbehandling | Cognizant Sverige