carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Sverige

Cognizant är Duck Creeks Platinum Delivery Partner

OMVANDLA FÖRETAGET FÖR DEN DIGITALA TIDSÅLDERN 

Cognizant och Duck Creek driver fram digital tillväxt.

DIGITALT FÖR LÄGRE KOSTNADER OCH MER FLEXIBILITET


Cognizant gör det möjligt för försäkringsbolag att konkurrera i dagens snabba ekonomi. Vi kan hjälpa dig att implementera Duck Creek-sviten för att omvandla affärs-, drifts- och IT-modeller i den digitala tidsåldern.

Affärsanvändare uppskattar den enhetliga upplevelsen och känslan av Duck Creeks uppsättning lösningar – dataöverföringarnas enkelhet, den snabba genereringen, testningen och driftsättningen av nya produkter samt den fullständiga överblicken över kunderna och deras interaktioner.

För IT-chefer erbjuder Duck Creek lägre systemintegrationskostnader, en enhetlig teknikstack samt flexibiliteten att implementera Duck Creek lokalt eller i molnet.

VERKSAMHETSÖVERSIKT
VERKSAMHETSÖVERSIKT

Ett helhetsperspektiv på implementering av den fullständiga Duck Creek-sviten


Som Platinum Delivery Partner i Duck Creek Technologies program Global Alliance förser Cognizant Duck Creeks kunder med utbildad och certifierad personal och säkerställer därmed omfattande produktkunskap och enhetlig leverans av Duck Creeks on demand-programvara som en tjänst och lokala implementeringar av Duck Creeks svit av programvara för egendoms- och olycksfallsförsäkringsgivare.

Samarbetet mellan Duck Creek och Cognizant innebär att försäkringsbolag av alla storlekar kan dra fördel av ett stort utbud av digitala implementeringstjänster som förbättrar funktionerna i Duck Creeks programvarusvit.

LÖSNINGAR

OPTIMERA LEVERANSEN AV KVALITET-SLÖSNINGAR


Våra tjänster garanterar Duck Creeks produktkunskap, enhetliga leveranser och effektiva distributioner. Minska kostnaderna, projektriskerna och implementeringstiderna. Optimera kvalitetskostnaden och öka nyttan av automatisering och förutsägbarhet. Vi erbjuder även underhållstjänster för pågående verksamheter, så att Duck Creeks kunder får ut maximalt värde.

 • RÅDGIVNINGS- OCH KONSULTTJÄNSTER

  OÖVERTRÄFFAD KUNSKAP OM BEFINTLIGA MILJÖER

  Cognizant hjälper kunderna att utveckla affärsstrategier och driftmodeller som skapar mervärde och underlättar omvandling, såsom:

  • Optimerade kostnadsbesparingar och kortare tid till marknaden genom outsourcing av affärsprocesser med Duck Creek som huvudplattform.
  • Lägre total ägandekostnad och maximal ROI från IT-system genom förbättrade Duck Creek-produkter och hanterade tjänster
 • DIGITAL OMVANDLING OCH MOLNAKTIVERING

  EN DIGITAL LÖSNING I TOPPKLASS

  För att hjälpa kunderna att upprätthålla sin konkurrensfördel anpassar vi målen till affärsstrategierna när kunderna migrerar från äldre system till nya digitala lösningar för att bättre anpassa produkterbjudanden och användarupplevelsen. Den här funktionen, i kombination med Cognizants molnaktiveringslösningar, hjälper kunderna till högre ROI och lägre kapital- och verksamhetskostnader. Vi hjälper kunderna att flytta en del eller alla sina system till molnet genom att implementera Duck Creek OnDemand, och vi förbättrar snabbt affärsresultaten med Cognizants innovationer och digitala lösningar.

 • HELTÄCKANDE IMPLEMENTERING

  DIGITALKLARA, OPTIMERADE OCH RESULTAT-FOKUSERADE DRIFTMODELLER

  Cognizant har hjälpt många försäkringsbolag att ersätta hela deras äldre system med nya digitala lösningar – från början till slut.

  Vi kan påskynda alla fullständiga implementeringar av Duck Creek-sviten, däribland AgencyPortal, och erbjuder mallbaserade metoder för personliga, affärsbaserade och specialiserade linjer.

  Våra lösningsacceleratorer omfattar livscykeln för systemutveckling och komponenter som accelererar implementeringen från 20 % till 30 %. Våra graderings- och formulärtjänster kan också underlätta konfigurationen i hög grad.

 • UPPGRADERA

  AVANCERAD FÄRDPLAN FÖR PLATTFORM-SUPPGRADERING

  Det kan vara enormt tidskrävande och svårt för många försäkringsbolag att uppgradera tjänster. Cognizant har utvecklat ett implementeringsramverk och en metod som effektiviserar den här processen genom att:

  • Erbjuda lösningar för både större och mindre uppgraderingar
  • Tillhandahålla en guide för snabbare Duck Creek-policyuppgraderingar.
 • UNDERHÅLL OCH SUPPORT

  FÖRBÄTTRADE VERKSAMHETS-RESULTAT MAXIMERAR VÄRDET AV KUNDERNAS LÖSNINGAR

  Cognizant har utvecklat ett antal acceleratorer och metoder för enklare underhållstjänster. 

  Vi erbjuder DevOps för automatiserad distribution. Dessutom kan kunderna med vår optimerade resursmodell arbeta med en skalbar modell så att verksamheten bedrivs på en optimal kostnadsnivå med maximalt funktionsutnyttjande.

  Tillsammans med försäkringsbolag utvecklar vi lösningar som införlivar optimerade metoder, arkitektoniska principer, integrationshubbar, processoptimering samt verktyg och acceleratorer som är anpassade till företagets behov.

RESURSER

LÖSNINGSÖVERSIKT
Omvandling av gamla program

Cognizant kan hjälpa egendoms- och olycksfallsförsäkringsgivare att utveckla och implementera effektiva planer för smidig migrering av decennier gamla system till den kraftfulla och toppmoderna Duck Creek-plattformen.

LÖSNINGSÖVERSIKT
Duck Creek Policy Upgrade Factory

Cognizants Duck Creek Policy Upgrade Factory hjälper försäkringsbolag att övergå till den senaste versionen av Duck Creek Policy.

LÖSNINGSÖVERSIKT
Duck Creek OnDemand

Duck Creek OnDemand erbjuder en omfattande molnlösning för egendoms- och olycksfallsförsäkringsbranschen samt leverans av hela Duck Creek Suite.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

 Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.