carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

FÖRSÄKRING PÅ ETT NYTT SÄTT

Se egendoms- och olycksfalls-försäkringar genom en digital lins

Se egendoms- och olycksfalls-försäkringar genom en digital lins

80 % snabbare kundofferter
Genom att lansera en mobil försäkringsplattform transformerade en ledande operatör sin kundupplevelse och ökade försäljningen på en konkurrensintensiv marknad.

Ledande aktörer inom egendoms- och olycksfallsförsäkring förlitar sig på kontinuerlig digital innovation för att skapa mervärde.

Mot bakgrund av de massiva omvälvningarna i försäkringsbranschen kan innovativa lösningar för egendoms- och olycksfallsförsäkringar som använder artificiell intelligens (AI), sensorteknik och molnet förenkla distribution, förbättra kundupplevelsen och effektivisera verksamheten.
Cognizant är en av Nordamerikas tre främsta leverantörer av IT-tjänster till försäkringsgivare på egendoms- och olycksfallsområdet. Bli partner med oss för att realisera digitala lösningar genom planering och utförande

Utnyttja marknadsmöjligheter

Det här amerikanska återförsäkringsbolaget använde riskmodellering och artificiell intelligens för att omdefiniera sin översvämningsriskportfölj och expandera på en marknad värd 3,3 miljarder.

LÄS MER

Leverera en kundupplevelse i världsklass

Se hur den här ledande försäkringsgivaren på egendoms- och olycksfallsområdet tillämpade AI i realtid för att svara på kundernas önskemål och förbättrade kundvården med 40 %.

LÄS MER
FÖRSÄKRINGSEKOSYSTEM

Riktade lösningar

Open Claims Audit

Upptäck fel i hanteringen innan ärendet avslutas och pengarna är borta.

Property Insights

Automatisera handläggningar av anspråk och få färska insikter om egendomsskador med hjälp av AI-djupinlärning och kartbaserade manöverpaneler.

 

Digital Maturity Diagnostic 

Få en bedömning av organisationens aktuella expertis och fastställ hur och när du vill nå önskad mognadsnivå.

Digital Property & Casualty Operations

Sänk driftkostnaderna, förnya kundupplevelserna och skapa tillväxt genom digital innovation – allt på samma gång.

Automatiserad inhämtning av försäkringsinformation

Accelerera informationsprocessen genom snabbare åtkomst till detaljer som krävs för att underlätta beslut.

Ineffektiva processer och hög arbetsintensitet drev den här försäkringsgivaren att fokusera på viktiga förbättringsområden. Efter bedömningen rekommenderade Cognizant en Robotic Process Automation-lösning med ROI på 7 miljoner USD.

LÄS MER ▷

Försäkrings funktioner

Cognizant erbjuder ett flertal tjänster som hjälper dig att digitalisera skaderegleringshandläggningen, förnya och effektivisera underwritingprocessen samt föreställa dig nya och digitalt fokuserade affärsmodeller.

 • DIGITALISERING OCH TRANSFORMATION AV ANSPRÅKSHANTERING

  EFFEKTIVISERA ANSPRÅKSHAN-TERINGEN FÖR EN DIGITAL FRAMTID

  Vem behöver detta

  Organisationer som möter utmaningar med:

  • Digitalisering av skaderegleringar för framtida tillväxt 
  • Icke-optimal användning av skaderegleringsdata som påverkar resultaten av skaderegleringsprocesser
  • Pappersbaserad inhämtning av anspråksformulär och -dokument
  • Manuella processer, inklusive segmentering och justeringstilldelning
  • Komplexa, delvis automatiserade arbetsflöden
  • Otillräcklig upptäckt av bedrägerier.

  Så hjälper vi

  • Affärskonsulttjänster – vi definierar framtiden för skaderegleringsverksamhet genom scenariomodellering, förnyar digitala processer och identifierar områden att satsa mer på (IT, färdigheter och partnerskap) för att framtidssäkra försäkringsgivarens verksamhetsmodell 
  • Data- och analyskonsulttjänster – vi definierar en färdplan för att generera värde från skaderegleringsdata och rekommenderar områden med störst betydelse för utnyttjande av avancerad analys, AI och maskininlärning 
  • Processkonsulttjänster – omstrukturering av skaderegleringsprocessen, RPA-bedömningar, processkonsulttjänster för arbetsflödesbaserad implementering och förnyelse av skaderegleringssystem 
  • IT-konsulttjänster – automatiserad skaderegleringshantering, utvärdering av försäkringsplattformar och rationalisering av program i skaderegleringsportföljer

  Vad du vinner

  • Påverka resultaten av anspråk och sänk skaderegleringskostnader 
  • Förkorta handläggningstiden genom effektiviserade och intelligenta processer
  • Minska arbets-/fallbelastningen för skaderegleringsteam inom olika affärsområden
  • Fler automatiska tilldelningar av enkla skaderegleringsfall
  • Konfigurera regelbaserad inhämtning och behandling 
  • Förbättra kundernas skaderegleringsupplevelse och Net Promoter Score (NPS)
 • PRODUKT- OCH UNDERWRITING-EXCELLENS

  FÖRNYAD HANTERING AV FINANSIELL RISK

  Vem behöver detta

  Organisationer som möter utmaningar med:

  • Manuell hantering av komplexa ärendeformulär och data 
  • Bättre direkthantering av standardrisker 
  • Uppgiftshantering och vidarebefordring av underlag till underwriters
  • Öka antalet offerter som godtas 
  • Hantera nya datakällor och ny riskinformation i riskanalys


  Så hjälper vi

  • Företagskonsulttjänster – vi definierar framtiden för underwritingprogramvara genom scenariomodellering och identifikation av viktiga skiften inom underwritingpersonalens roller, färdigheter, beslutsverktyg och funktioner som krävs för en digital transformation av försäkringsbranschen 
  • Processkonsulttjänster – omstrukturerad handläggning, RPA- och IPA-bedömningar inriktade på specifika delar av underwritingvärdekedjan och arbetsflödesbaserad omdefiniering av processer
  • Data och analys – identifiera områden för beslutsfattande där avancerad analys, AI och maskininlärning kan göra skillnad i värdekedjan för underwriting-programvara 
  • IT-konsulttjänster – modernisering och utvärdering av försäkringsplattformar och rationalisering av program i underwritingportföljen

  Vad du vinner

  • Frigör tid för underwriters för att fokusera på fullständiga kontolösningar och portföljhantering  
  • Använd mer direkthantering för standardrisker
  • Snabbare svar på ombuds/mäklares inkrävande av komplicerad dokumentation 
  • Höj underwritingpersonalens effektivitet genom bättre riskval 
  • En bättre upplevelse för kunder, ombud och försäkringsmäklare
 • TJÄNSTER FÖR FÖRSÄKRINGSINNOVATION

  SE NYA AFFÄRS-MODELLER MED DIGITAL IT

  Vem behöver detta

  Försäkringsgivare försöker att:

  • Nå snabba affärsresultat genom snabb innovation  
  • Överbrygga tidsgapet mellan en bra idé och dess förverkligande
  • Navigera framtiden med ny teknik

  Så hjälper vi

  Som innovationsdelen av Cognizants försäkringsverksamhet hjälper vi försäkringsbolag att innovera snabbt via en trevägsstrategi:

  1. Brainstorming: Identifiera nya affärsmöjligheter baserat på möjliga framtidsscenarier, ny teknik och affärsmodeller som ändrar spelplanen. Idéer till och identifiering av möjligheter tar vanligtvis två till fyra veckor, med hjälp av verktyg som:
   • framtidsscenarier – uppmuntrar företagsledare som du att sammanställa en lista med avsiktligt extrema framtidsscenarier och välja ut en lista med delade affärsprioriteringar.  
   • Insurance Navigator – bidrar till att identifiera innovationsmöjligheter i skärningspunkten för exponentiell teknik och affärsmodellstörningar. Visar hur den globala försäkringsbranschen förändras och bidrar till att identifiera innovationsmöjligheter.
  2. Experimentera: Få åtkomst till vår katalog av storyboards och mallar för att skapa koncept. Följ en strukturerad prototypprocess med agil produktutveckling och bygg lösningar i samarbete med våra fullstackingenjörer och IT-specialister. Fasen med prototypkonstruktion tar sex till åtta veckor.

  3. Expandera: Utnyttja en användningsklar IT-miljö som bygger på skalbara tillgångar, partnerskap och integrering med programmiljön. Mät kundens användningsgrad och ROI från pilotstadie till produktion.

Affärstransformations funktioner

Från digitalisering av kundupplevelsen till förbättrad kanaleffektivitet samt optimering av Guidewire- och Duck Creek-implementeringar – Cognizant kan på flera sätt hjälpa dig att transformera front och back office-verksamheten.

 • Transformation av egendoms- och olycksfallsförsäkring med Guidewire

  FÖRBÄTTRA AGILITETEN OCH KVOTEN MELLAN KOSTNADER OCH INTÄKTER

  Som Global Premier Partner för programmet Guidewire PartnerConnect™ har Cognizant löst och levererat några av de mest komplexa implementeringarna och transformationsprojekten för egendoms- och olycksfallsförsäkringsgivare. Vår SAFe-baserade leveransmetod – som möjliggörs genom Cognizants gillen, communitys och poddar – hjälper försäkringsgivare att få snabbare avkastning på sina Guidewire-investeringar. 
  LÄS MER
 • Transformation inom egendoms- och olycksfallsförsäkring med Duck Creek

  Skapa digital tillväxt

  Som Platinum Delivery Partner i Duck Creek Technologies program Global Alliance förser Cognizant Duck Creeks kunder med utbildad och certifierad personal och säkerställer därmed omfattande produktkunskap och enhetlig leverans av Duck Creek On-Demand (SaaS) och lokala implementeringar av Duck Creeks programsvit för egendoms- och olycksfallsförsäkringsgivare. Samarbetet mellan Duck Creek och Cognizant innebär att försäkringsbolag av alla storlekar kan dra fördel av ett stort utbud av digitala implementeringstjänster som förbättrar funktionerna i Duck Creeks programvarusvit. 
  LÄS MER
 • DIGITAL KUNDUPPLEVELSE

  UPPDATERA KUNDUP-PLEVELSEN

  Vem behöver detta

  Organisationer som möter utmaningar med:

  • Sämre ROI från digitala försäljningstillgångar (mobilbaserad, webbaserad och aggregatorförsäkringsplattform) 
  • Låga självbetjäningsvolymer och höga tjänstekostnader
  • Begränsade och ofullständiga onlinefunktioner
  • Oförmåga att utnyttja digital distributionsnärvaro som competitive differentiator 
  • Oförmåga att attrahera kunder ur millenniegenerationen
    

  Så hjälper vi

  • Vi fokuserar på centrala aspekter som digital strategi och innovation, digital marknadsföring, digital driftmodell, möjliggörande och integrering av digital teknik, digitalt innehåll, interaktiva och branschcentrerade digitala lösningar 
  • Vi gör en detaljerad utvärdering av de funktionella och arkitektoniska delarna av digitala tillgångar
  • Vi levererar en färdplan för framtiden som tar hänsyn till alla intressenter
    

  Vad du vinner

  • Anpassa en digital strategi för försäljning och tjänster till dina affärsmål 
  • Främja tillväxt och förbättra effektiviteten för kunder, kanalpartner och medarbetare 
  • Få upp till dubbelt så hög ombudsproduktivitet med förbättrade webbfunktioner
  • Spara upp till 50 000 USD på var tiotusende kundserviceförfrågan
  • Förbättra produktiviteten och anpassa dig till affärsmässiga förändringar
 • Direkt-till-konsument-strategi

  FÖLJ KUNDEN

  Vem behöver detta

  Organisationer som möter utmaningar med:

  • Låg Net Promoter Score (NPS) eller kundnöjdhetspoäng
  • Sjunkande antal nya avtal och förnyelser
  • Krångliga och osammanhängande processer med fel och utelämnanden
  • Hög kundgenomströmning
  • Skadat varumärke.


  Så hjälper vi

  • Vi utformar en modell för interaktion med kunderna som är analytisk, grundar sig på samhällsvetenskap och förbättrar kunders och partners upplevelser.
  • Vi identifierar och skapar målpersonlighetstyper.
  • Vi tar bort flaskhalsar som kunderna upplever och definierar framtidsanpassade färdplaner.
  • Vi definierar enklaste gångbara produkt (minimum viable product, MVP) – målsegment, målfunktioner) och värdehypoteser.
  • Vi validerar funktioner som är nödvändiga för att utveckla MVP.
  • Vi utnyttjar och optimerar digitala kanaler.


  Vad du vinner

  • Bättre insikt i online-kunders beteende
  • Upp till 60 % kostnadsbesparingar på digital transformation
  • Upp till 25 % ökat kundengagemang
 • Distributionstransformation

  FÖRBÄTTRA KANAL-EFFEKTIVITETEN

  Vem behöver detta

  Organisationer som möter utmaningar med:

  • Deltagare med bristfälliga utbildningar/kunskaper
  • Felmatching av kanaler och målkundsegment
  • Brist på försäljningsverktyg och information för att snabbt avsluta transaktioner


  Så hjälper vi

  • Vi levererar en lösning i fyra delar: distributionsplaneringsstrategi, byrårekryteringsstrategi, introduktion, livscykelhantering och resultathantering
  • Ge kanaldeltagare nödvändiga funktioner, motivation och verktyg
  • Vi använder ett KPI-baserat ramverk som underlättar välgrundade beslut på nyckelområden som blandning/tillväxt av kanaler, segmentmappning, standardisering av försäljningsprocesser samt teknik- och verktygsaktivering.


  Vad du vinner

  • Upp till 25 % kostnadsbesparingar på distributionsrelaterade aktiviteter
  • Upp till 10 % högre konsulteffektivitet, vilket ger mer kundtillvända och intäktsgenererande aktiviteter
  • Besparingar genom mindre samtalsvolym och supportkostnader för enskilda kontor
PRESSRUM

I nyheterna

June 13, 2019

ITA PRO, USA: Cognizant hjälper försäkringsbolag att förbättra sin kundupplevelse genom att bli digitalt

April 4, 2019

Cognizants Head of Insurance, Continental Europe, förklarar varför videoteknik ändrar spelplanen inom försäkring

October 1, 2018

Cognizants Market Leader, Insurance, APAC, diskuterar effekterna av AI inom försäkring

CHECK US OUT

Se alla nyheter från Cognizant

FÖRSÄKRINGSHANTERING

Ledarskap

Agil Francis

Senior Principal and Consulting Leader