carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Leverera nästa generations digitala och tekniska lösningar snabbare

Cognizant och Guidewire kan omvandla organisationens IT-ekosystem, möjliggöra agilitet i hela företaget och förbättra kvoten mellan kostnader och intäkter.

ÖKA HASTIGHETEN TILL MARKNADEN


Snabbföränderliga marknadsvillkor och kundernas ökade förväntningar kräver agilitet och att kunna svara snabbare och mer exakt än någonsin tidigare. Från digitala strategier, kundtillvända webbportaler och mobilappar till back office-processer – Cognizant hjälper försäkringsbolag att förnya sig, erbjuda exceptionella kundupplevelser och strama åt driftkostnaderna.

Cognizants globala leveransmodell möjliggör kortare svarstider, kortare tider till marknaden och ett oöverträffat värdeerbjudande för kunderna.

VERKSAMHETSÖVERSIKT
VERKSAMHETSÖVERSIKT

Cognizants metod för Guidewire-implementering


Som Premier Services Engagement Partner för Guidewire PartnerConnect™-programmet har Cognizant levererat några av de mest komplexa implementeringarna och omvandlingsprojekten till våra kunder i försäkringsbranschen. Vår lösning Guidewire Agile Implementation Methodology (GAIM) – som kompletteras av toppmoderna digitala utformningsmetoder – kan hjälpa försäkringsgivare inom egendoms- och olycksfallsförsäkring att reagera proaktivt på marknadsstörningar genom en grundläggande omvandling av affärsmodellerna.

LÖSNINGAR

OMVANDLA DITT GUIDEWIRE-EKOSYSTEM


Cognizants mogna Guidewire-verksamhet erbjuder försäkringsgivare en effektiv och kostnadseffektiv omställning av verksamheten för egendoms- och olycksfallsförsäkring. Vår heltäckande metod för Guidewire-implementeringar utnyttjar Guidewire-resurser som en katalysator för att omvandla hela ekosystemet. Äldre system sammankopplas, och nya digitala, molnbaserade och infrastrukturrelaterade tjänster integreras.

Rådgivnings- och konsulttjänster

Cognizants rådgivnings- och konsulttjänster hjälper dig att utarbeta affärs- och driftsmodeller, ta fram färdplaner för program, utveckla affärsfall, omstrukturera affärsprocesser, skapa exekveringsstrategier och hantera program.

Digital

Vi integrerar humancentrerad digital design på Guidewire-portaler för att optimera kundupplevelsen genom sälj- och distributionshantering, marknadsföringsautomatisering samt lösningar och tjänster för affärsprocesshantering (BPM).

Heltäckande implementeringstjänster

I implementeringen ingår konfiguration av användargränssnittet, affärsregler och arbetsflödet samt integrering av Guidewire-sviten med externa system. Vi erbjuder även lösningsacceleratorer för standardintegreringar och integrerat stöd för Center of Excellence (CoE).

Datahantering och -rapportering

Cognizant använder en migreringsstrategi för affärsdata som effektivt extraherar och migrerar befintliga data samt rationaliserar rapporter.

Kvalitetssäkring

Vårt Center of Excellence för Guidewire erbjuder heltäckande testning, bl.a. av system, integrering, stabilisering, automatisering, prestanda och användaracceptans. Vi använder egenutvecklade ramverk, verktyg och lösningsacceleratorer i kombination med beprövade kvalitetssäkringsprocesser och bästa praxis.

Uppgradera

Cognizants Upgrade Factory genomför tekniska uppgraderingar av implementerade funktioner i Guidewire-program. Vi uppgraderar programdatabaser, implementerar skärmkonfigurationer och affärsregler samt bygger Guidewire-delen av gränssnitt mot andra program. Vi använder vårt Center of Excellence och labbmiljöer för att uppgradera den installerade Guidwire-kundprogramvaran till den nya versionen samt ingående testa och lösa problem.

Underhåll

Cognizant erbjuder produktövervakning, support och underhåll, juridiska och funktionella förbättringar, lanseringar av nya produkter samt integreringsstöd vid sammanslagningar och förvärv. Allt detta görs i verklig skala.

FOKUS PÅ LÖSNING

Omvandla Guidewire on AWS

Cognizants fullständigt förvaltade Guidewire-lösning, som levereras via molnet på Amazon Web Services (AWS), ger försäkringsgivare verktyg för att hantera central verksamhet och administrativa funktioner som rör livscykeln för egendoms- och olycksfallsförsäkring, bl.a. tecknande av försäkringar, försäkringsbrev, fakturering och anspråk. Försäkringsgivare kan transformera verksamheten, få marknadsandelar och interagera med kunder och mäklare på ett mer meningsfullt och smidigt sätt.

RESURSER

SOLUTION BRIEF
Få rätt kvalitet på första försöket

Cognizant Center of Excellence for Guidewire Quality...

SOLUTION BRIEF
Guidewire Upgrade Factory

Teknikplattformar som Guidewire InsuranceSuite™ ger...

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

 Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.