COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer
  • Strävar mot ökad tillväxt genom att omforma affärsmodeller, modernisera produkter och förbättra kundupplevelsen.
  • Förnyar och hanterar dina viktigaste affärsprocesser genom nya arbetssätt.
  • Förenklar, moderniserar och ger säkerhet till IT-infrastrukturen och programmen – verksamhetens grundstomme.
COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

BLI EN LEDARE PÅ
DEN DIGITALA RESAN

Snart betalar inte försäkringsbolagen för skador
– inte om de kan förhindra att skadorna sker över huvud taget.

VÅRA MARKNADSSEGMENT

  • Liv-, pensions- och gruppförsäkringar

    Våra tjänster täcker alla funktioner och processer – från distribution till skaderegleringar. Vi erbjuder också tjänster till grupp- och pensionsförsäkringsmarknaden.

  • Egendoms- och olycksfallsförsäkring

    Våra lösningar för egendoms- och olycksfallsförsäkringsbranschen täcker allt från distribution till underwriting. Vi specialiserar oss även på lösningar för omvandling av hela affärsenheter.

KONSULTTJÄNSTER OCH LÖSNINGAR

Vår portfölj av lösningar för försäkringsbolag inkluderar BPS, konsulttjänster för framväxande teknik samt integrering och underhåll av system.

Tjänster för hantering av livränte-, livförsäkrings- och pensionsförsäkringsprodukter

Cognizants tjänst för livränte-, livförsäkrings- och pensionsförsäkringsprodukter hjälper försäkringsgivare att skaffa sig konkurrensfördelar genom att hantera rutinmässiga backoffice-uppgifter så att du kan koncentrera dig på arbetet som genererar intäkter. Resultatet är inte bara lägre kostnader och moderniserade system. Du får även en bättre samstämmighet mellan affärs- och driftmodeller, samt processoptimering. Cognizant en hellicensierad tredjepartsadministratör i USA där det krävs.

Ledare och Star Performer inom BPO för egendoms- och olycksfallsförsäkring

Cognizant utsågs till ledare och Star Performer i Everest Groups utvärdering av 18 tjänsteleverantörer vad gäller Everest Group Performance | Experience | Ability | Knowledge (PEAK) Matrix™ för BPO-tjänsteleverantörer inom egendoms- och olycksfallsförsäkring. Våra förmågor vad gäller analys, lagstadgad rapportering och riskhantering har hjälpt oss att bibehålla ett starkt fotfäste på den nordamerikanska marknaden för egendoms- och olycksfallsförsäkring.

Guidewires implementeringstjänster

Våra Guidewire-implementeringstjänster omformar affärsverksamheten och IT-ekosystemet, moderniserar och integrerar gamla plattformar och introducerar nya funktioner, såsom digitala, molnbaserade och infrastruktursbaserade tjänster. Agilitet i företaget gör att försäkringsgivare snabbare anpassar sig till marknadsstörningar, förkortar tiden till marknaden och sänker driftkostnaderna.

Implementeringstjänster för Duck Creek

Som Platinum Delivery Partner i Duck Creek Technologies program Global Alliance förser Cognizant Duck Creeks kunder med utbildad och certifierad personal och säkerställer därmed omfattande produktkunskap och enhetlig leverans av Duck Creek On-Demand (SaaS) och lokala implementeringar av Duck Creeks programsvit för egendoms- och olycksfallsförsäkringsgivare. Våra tjänster omfattar konsultstöd, implementering, uppgradering, migrering och produktionsstöd.

RESULTAT

Lojalitetssiffrorna stiger i höjden efter att Cognizant hjälpte en ledande försäkringsgivare att förverkliga sin digitala omvandling

Utmaningen

En ledande USA-baserad försäkringsgivare hade problem med bristfällig återkoppling från kunderna och låg användningsgrad på webben och med mobilappar, vilket ledde till en negativ Net Promoter Score (NPS). 

Lösning

Cognizant levererade ett ramverk för kundenkäter med sofistikerade analysverktyg och en 360-gradig återkopplingsslinga som gav insyn i grundorsakerna till den negativa återkopplingen från kundena. Cognizant skapade ett intuitivt användargränssnitt för företagets webbaserade självserviceapplikation för kunderna samt förbättrade användarupplevelsen och programfunktionerna.

Hämta PDF

Effekt

Förbättrad NPS

med 65 poäng 

Ökad mobilappanvändning

med 138 % 

Fokus på

kundens röst

RESULTAT

Cognizant LifeEngage ökar försäljningen för indiskt livförsäkringsbolag

Utmaningen

Ett ledande försäkringsbolag ville effektivisera arbetet för agenterna som säljer livförsäkringsavtal och andra produkter till kunder i Indien. 

Lösning

Cognizant LifeEngage™ är en surfplattebaserad butiksterminal och ett tjänstesystem som vägleder agenter genom sälj- och ansökningsprocessen.

Hämta PDF

Effekt

Minskning av antalet prospekt

som en agent måste besöka för att säkra en affär från 14 till 5

45 % kortare handläggningstid

för utfärdande av försäkringsavtal

Betydande ökning

av den genomsnittliga transaktionsstorleken 

Förbättring av

agenternas produktivitet och nöjdhet

RESULTAT

Digital omvandling av skadereglering och katastrofhantering ökar effektiviteten med 30 %

Utmaningen

En stor egendoms- och olycksfallsförsäkringsgivare hade problem i verksamheten på grund av en långdragen process för skadereglering och förlikning som berodde på företagets föråldrade, ineffektiva och övervägande manuella process.

Lösning

Cognizant implementerade sin molnbaserade lösning Cognizant Interactive Exposure Map solution och omvandlade en i stora delar manuell process till en helautomatiserad och heltäckande process med hjälp av GIS, satellitbilder och optimering.

Hämta PDF

Effekt

Effektivare

handläggning av anspråk och skaderegleringar med 30 %

Lägre driftkostnader

med minst 300 000 USD årligen

Förbättring av

kundnöjdhet

RESULTAT

Global försäkringsgivare använder detaljerad analys och målgruppsanpassade meddelanden för fler förlängningar av kundavtal

Utmaningen

En stor global försäkringsgivare behövde snabbt förbättra kundlojaliteten och vände sig till Cognizant för hjälp med att förstå vilka kunder som är mest benägna att säga upp sina avtal och varför.

Lösning

Med hjälp av lösningen Cognizant iVALUE utvecklade Cognizants team analysmodeller för försäkringsgivarens kunder och försökte fastställa vilka beteenden hos försäkringsgivaren, agenten och kunderna som indikerar en hög risk för bortfall.

Hämta PDF

Effekt

Ökade premiumintäkter

med 8 % inom en månad

45 % av kunderna som

hade försvunnit under föregående år återvände

ROI

på över 180 % under första året 

Agenterna rekommenderade produkter och betalningsmetoder

till nya kunder för att öka deras lojalitet på längre sikt

RESULTAT

Cognizants benchmarkingmodell för vårdgivare upptäcker försäkringsbedrägerier motsvarande 8 miljoner USD

Utmaningen

I en strävan att stävja det växande antalet försäkringsbedrägerier i samband med anspråk på kompensation till arbetstagare engagerades Cognizant av en ledande försäkringsgivare för hjälp med att skapa en innovativ benchmarkinglösning för vårdgivare. 

Lösning

Cognizant kombinerade klinisk expertis och externa riktlinjer med avancerade maskininlärningsfunktioner för att kunna skapa en analysbaserad benchmarkingmodell. Denna modell kan upptäcka vårdrelaterade bedrägerier och gör ingående analyser av transaktioner för upptäckt av potentiellt bedrägliga anspråk och vårdgivare.

Hämta PDF

Effekt

Vi identifierade 

bedrägliga anspråk motsvarande 8 miljoner USD

Resultatet 

en 60-faldig förbättring av ROI

Förbättring av 

riktningen och effektiviteten hos särskilda utredningsenheter, undersökningar av anspråk, kliniker och skadereglerare

RESULTAT

Automatiserad spelifiering ökar användningsgraden av kundvårdssystem för en försäkringsgivare i Mellanöstern

Utmaningen

Ett stort försäkringsbolag baserat i Mellanöstern ville förbättra sin interaktion med kunderna. 

Lösning

Cognizant implementerade Microsoft Dynamics® CRM och använde spelifieringstekniker för att stimulera kundernas användningsgrad, samt utvecklade en omfattande regelmotor för att kunna analysera användaraktiviteten och främja fredlig konkurrens.

Hämta PDF

Effekt

Högre personaleffektivitet och personalfunktionsutnyttjande

med 25 % samtidigt som svarstiderna för alla förfrågningar minskade med 30 %

Automatiserad tilldelning och livscykeluppföljning

av över 3 000 möjligheter per kvartal

Komplett automatisering av läsning, tilldelning och hantering

av över 2 000 förfrågningar dagligen, inklusive kundtips, e-post och klagomål från kunder

Vi förkortade tiderna för registrering, tilldelning och uppföljning av kundämnen

och andra centrala affärsprocesser med 99 %

RESULTAT

Cognizant OptimaMedWise™ minskar onödiga förluster i samband med skaderegleringar och sparar miljoner

Utmaning 

En global egendoms- och olycksfallsförsäkringsgivare ville hantera onödiga förluster i samband med anspråk inom kompensation till arbetstagare utan att äventyra vårdkvaliteten.

Lösning

Företaget engagerade Cognizant för hjälp med att utveckla en funktion för granskning av medicinska behov som kan identifiera anspråk på överdrivna eller onödiga behandlingar. Cognizant OptimaMedWise™ implementerade sitt tekniska ramverk för att kunna automatisera anspråksprocessen och tillhandahöll över 100 utbildade och legitimerade sjuksköterskor med uppgift att granska undantag. 

Hämta PDF

Effekt

Vi identifierade 50 miljoner USD

i medicinskt överflödiga eller onödiga anspråk inom sex månader efter distributionen

Beräknade årliga besparingar 

på ungefär 60 miljoner USD

Färre onödiga förluster vid anspråkshantering 

 med 7 till 9 %

Vi identifierade 40 % av anspråken 

som giltiga, vilka bearbetades automatiskt

Lägre total ägandekostnad, 

som gav en ROI på 20X

Previous
Next
Försäkring | Tjänster | Konsulttjänster | Lösningar | Programvara | Cognizant Technology Solutions