carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

COMBINE COMPUTER AND SOCIAL SCIENCES FOR POWERFUL RESULTS

Insight to Code ersätter de besvärliga, tidskrävande och ofta felaktiga kraven och designfaserna under traditionell programutveckling med detaljerade observationer av hur människor faktiskt använder digitala produkter och tjänster. Med hjälp av ledande resurssnåla och agila utvecklingsmetoder omvandlar vi direkt resulterande mänskliga data till produktionsfärdig kod som stärker verksamheten på bara åtta veckor.

Vårt unika utbud förkortar inte bara tiden till marknaden, utan förbättrar också i hög grad resultaten genom att minska flera utvecklingsrelaterade risker.

LÄS FAKTABLADET FÖR ATT FÅ VETA MER

UTVALDA TJÄNSTER

COMMUNICATIONS
Skapa relevanta telekomappar

Leverantörer av kommunikationstjänster som vill förbli relevanta måste hela tiden erbjuda kunderna värdefulla och innovativa produkter och tjänster. "Insight to Code"-metoden kan vara en hjälp vid utveckling av nya kundorienterade program och underlättar kontinuerliga förbättringar baserat på användarstatistik.

TILLVERKNING
Högre tillväxt med mobilappar

Vi använde Insight to Code för att identifiera behoven hos SUV-ägare och ta fram lösningar för att hantera dem. SUV-ägare gillar äventyr utomhus med familj och vänner. De måste schemalägga utflykter, göra bokningar, komma på nya aktiviteter och köpa samt lära sig att använda rätt utrustning för dessa aktiviteter.