COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Emerging Business Accelerator för mer innovation på Cognizant

”Vår Emerging Business Accelerator (EBA) gör det enklare att identifiera trender och idéer och tar till vara de mest lovande alternativen för olika tekniska lösningar, leveransmodeller och marknader.”

- Francisco D'Souza, mars 2014

EBA IDENTIFIERAR, FRÄMJAR OCH STÖDJER DE BÄSTA NYA IDÉERNA

Vi är stora men ändå flexibla och snabba. Cognizants Emerging Business Accelerator tänjer på gränserna för innovation och ser till att lösningarna som vi skapar för kunderna hela tiden höjer ribban för vad som är möjligt. EBA är uppdelat på tre områden:

Digital teknik

Forskning och utveckling är en central del av innovationen hos Cognizant. Vi experimenterar med nya programvarusystem som känner, lär sig och förutser kundernas beteende samt möjliggör omvandlingar av verksamheten och affärsmodeller.

Business Accelerator

Cognizant sponsrar interna entreprenörer och tillhandahåller personal, kapital och stöd för branschspecifika lösningar som har en avgörande betydelse för våra kundlösningar, ofta i plattformsbaserade, molnbaserade BPaaS-modeller.

Ekosystem för innovation

Cognizant matchar framväxande teknik från akademiska institutioner, riskkapitalbolag, accelerator-program och nystartade företag med våra företags- och FoU-team. Tillsammans skapar vi nya erbjudanden som ökar mervärdet hos de övergripande lösningar som vi hanterar för kunderna.

Digital teknik

I hela verksamheten fokuserar vi på Code Halo-teknik som omvandlar relationen med kunden, sänker kostnader och förkortar tiden till marknaden. Våra två huvuddelar av den här strategin är Cognizant Digital Works och vår Global Technology Office (GTO), som arbetar med forskning och utveckling inom digital teknik. Vi hjälper IT-chefer, teknikchefer, marknadsföringschefer och deras personal med strategiska färdplaner som banar vägen för digitala kundupplevelser och minimerar riskerna med förändringar av IT-system på företag.

Business Accelerator

När vi arbetar med kunderna löser vi ofta problem och tillhandahåller lösningar som kan tillämpas på ett bredare plan i hela branschen. EBA har byggt ett ramverk för entreprenörer inom företaget som kanaliserar medarbetarnas talang, idéer och energi så att de kan skapa nya produkter och lösningar. Vi investerar betydande mängder tid och resurser i de mest lovande entreprenörsidéerna och sponsrar flera dussin projekt inom företaget. Vi sponsrar kontinuerligt fler och fler resurssnåla nystartade företag så att vi kan fortsätta höja ribban med våra kundlösningar.

Vår Explore-to-Graduate-modell

Validera lösningen och efterfrågan genom kundlojalitet.

Utveckla version 1 av lösningen och leverera till den ursprungliga kunden.

Utveckla en repeterbar lösning som fyller behoven hos användare som börjar använda den på ett tidigt stadium.

Från tidiga användare av lösningen till mainstreammarknaden och massproduktion.

Tillbyggnad, tillväxt och stordrift på marknaden.

Ekosystem för innovation

Global Innovation Ecosystem främjar innovation genom ett mångskiftande globalt nätverk av externa partner och branschledare. Tillsammans upptäcker, utvecklar, validerar och möjliggör vi ny teknik som hjälper våra kunder över hela världen. Det innebär bland annat att ge kunderna direkt tillgång till vårt ekosystem genom Innovation Forum- och Next Is Now-evenemang.

Innovation hos Cognizant | Nya typer av företag |  Cognizant Sverige