Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

LEVERERA AFFÄRSRESULTAT SNABBARE

 

 

 

ÖVERSIKT

Dagens infrastrukturer är under stark press att hålla jämna steg med marknaden, vilket förutsätter en inbyggd flexibilitet och förmågan att anpassa sig lika snabbt som kunderna och efterfrågan på marknaden. För att behålla konkurrenskraften i ett ständigt föränderligt digitalt landskap krävs det att du kan förutsäga förändringar innan de inträffar och har en infrastruktur som är helt inriktad på att förbättra kundupplevelsen. Cognizant Infrastructure Services gör just det genom att göra det möjligt för företag att alltid vara redo, skapa tjänster som är skräddarsydda för affärssammanhang, öka takten i leveranserna och frigöra outnyttjade tillgångar. Våra tjänster, lösningar och medarbetare hjälper företag över hela världen att leverera det viktigaste för deras framgång – en snabbare och bättre verksamhet. Vi kallar det infrastruktur som effektiviserar verksamheten. Se vår broschyr här.

Infrastruktur som effektiviserar verksamheten

Cognizants infrastrukturtjänster hjälper till att effektivisera det som är viktigt för både dagens och morgondagens affärsvärld.

 • Den digitala företagsagendan
 • Den digitala företagsagendan

  Den snabba vägen till digitala lösningar börjar med digitalstödda infrastrukturer. Vår grundläggande SMAC-infrastruktur hjälper dig att förnya verksamheten, sätta ändringar i system och se tjänsteutbudet i ett nytt ljus.

  LÄS MER
 • Företagsmolnet
 • Företagsmolnet

  Det handlar inte om hur snabbt företag börjar använda molnet, utan om hur snabbt molnet levererar affärsmässiga fördelar.

  LÄS MER
 • Automatisering och industrialisering
 • Automatisering och industrialisering

  Förutsägbarhet och tillförlitlighet kan förbättra verksamheten. Våra tjänster gör det möjligt att utnyttja automatisering och industrialisering för att leverera bättre resultat snabbare.

  LÄS MER
 • Smartare analys
 • Smartare analys

  Nästa stora språng handlar om att få dina data att tänka, agera och lära snabbare. Cognizants infrastrukturtjänster gör det till verklighet.

  LÄS MER
 • Den nya arbetsplatsen
 • Den nya arbetsplatsen

  Cognizants infrastrukturtjänster stärker fördelarna med den nya arbetsplatsen och dess värde för Gen-Now-personal.

  LÄS MER
 • Bättre användar-erfarenhet
 • Bättre användar-erfarenhet

  Flera kanaler, information när och var som helst samt en överlägsen användarerfarenhet: Våra infrastrukturtjänster levererar snabbare, enhetligare och mer effektivt.

  LÄS MER
 • Framtidens datorhallar
 • Framtidens datorhallar

  Framtiden hör till datacentrerade strategier. Våra infrastrukturtjänster underlättar för nästa generations datorhallar att leverera dem.

  LÄS MER
 • Kognitiv infrastruktur
 • Kognitiv infrastruktur

  Morgondagens konkurrensfördel hittar du i de kognitiva infrastrukturernas potential att främja innovation och förbli relevanta. Så varför vänta?

  LÄS MER
 • Progressiv konvergens
 • Progressiv konvergens

  Det verkligt sammankopplade företaget med nya operativa modeller är på väg. Cognizants infrastrukturtjänster hjälper dig att göra verklighet av dem snabbare.

  LÄS MER
 • Applikationsfokus
 • Applikationsfokus

  Framtiden hör till företag som anammar arbetsbelastningsorienterade programarkitekturer som är byggda med infrastruktur som kod. Vi levererar det redan idag.

  LÄS MER
 • Nästa generations tjänste-plattformar
 • Nästa generations tjänste-plattformar

  Framsynta IT-ledare och företag söker branschsspecifika tjänsteplattformar för nästa generation och som stöder SMAC. Vi har lösningen.

  LÄS MER
 • Det program-varudefinierade nätverket
 • Det program-varudefinierade nätverket

  Nätverk kommer i allt högre grad bygga på intelligent och intuitiv programvara. Vi använder programvarustyrd infrastruktur som stöd för sakernas internet och företag vars produkter och tjänster alltid är tillgängliga.

  LÄS MER

COGNIZANT NAMED TO "WINNER'S CIRCLE" FOR SERVICENOW CAPABILITIES

New HfS Research Report Places Cognizant Among Those 'Leading the Pack' in Helping Clients Drive Value with Next Generation IT Solutions for the As-A-Service Economy.

LÄS RAPPORTEN

TJÄNSTER

En effektivare verksamhet förutsätter en djupgående omformning av tjänsteleveranserna.
Cognizant fokuserar på affärsresultat, och vi har effektiviserat vår
leveransmodell så att kunderna ser snabba resultat.

VAD VI ERBJUDER

Cognizant ger bättre tillgänglighet, enklare anslutbarhet, ökad affärsproduktivitet och ett effektivare företagsmoln. Vi fokuserar på vad företag kräver mer av. SE ALLA TJÄNSTER

Vår leveransmodell effektiviserar verksamhetskritiska affärsresultat som kunderna kräver. Den vilar på tre pelare: förenkling, förutsägbara operationer och progressiva lösningar. LÄS MER

SÅ LEVERERAR VI

VÅRA VERKTYG

Vi hjälper till att påverka verksamheten mer genom IT via tjänster som: omvandlingstjänster, hanterade tjänster, konsult- och yrkestjänster, molnlösningar och nästa generations plattformsbaserade lösningar.

LÄS MER

VAD VI ERBJUDER

Cognizant ger bättre tillgänglighet, enklare anslutbarhet, ökad affärsproduktivitet och ett effektivare företagsmoln. Vi fokuserar på vad företag kräver mer av.

SE ALLA TJÄNSTER

VÅRA VERKTYG

Vi hjälper till att påverka verksamheten mer genom IT via tjänster som: omvandlingstjänster, hanterade tjänster, konsult- och yrkestjänster, molnlösningar och nästa generations plattformsbaserade lösningar.

LÄS MER

SÅ LEVERERAR VI

Vår leveransmodell effektiviserar verksamhetskritiska affärsresultat som kunderna kräver. Den vilar på tre pelare: förenkling, förutsägbara operationer och progressiva lösningar.

LÄS MER

LÖSNINGAR

Snabbhet är en kärnfråga, men tillförlitlighet och bästa praxis är lika viktigt. Vi använder ett stort utbud processtillgångar, teknikbaserade immateriella rättigheter och företagslösningar som inte bara är bästa praxis – de har även visat sig ge bättre affärsresultat.

 • PROCESSTILLGÅNGAR
 • TEKNISKA LÖSNINGAR
 • AFFÄRSPROCESSLÖSNINGAR

RESULTAT

ITO-tjänster för en resurshanteringsenhet

Ett av världens största kapitalförvaltningsföretag ville utveckla en flexibel och smidig IT-infrastruktur med hög tillgänglighet, integritet, säkerhet, leveransprecision och kostnadskontroll. Vi hjälpte kunden att utforma, bygga, migrera och hantera ett Greenfield-datorcenter och en toppmodern konvergerande infrastruktur. Vi erbjöd även komplett hantering av tjänster inom flera teknikområden och discipliner, inklusive applikationer, BPO och infrastruktur som var i linje med affärsanpassade servicenivåavtal.

 • Betydande kostnadsbesparingar genom högre finansiell och leveransrelaterad effektivitet.
 • Cognizant inrättade ett innovationsråd för att hålla kunden uppdaterad.
 • Förbättrad styrning genom ett tjänstehanteringskontor.

IT-infrastrukturtjänster för ett finansiellt tjänsteföretag

Ett diversifierat globalt finansföretag och världens näst största förvaltare av privata tillgångar ville konsolidera sina IT-resurser, minska driftkostnaderna och öka tillgängligheten i IT-infrastrukturen. Vi hjälpte kunden att omvandla supportverksamheten och nå stabila tjänstenivåer i slutet av övergången. Vi levererade kostnadsfördelar, förbättrade servicenivåerna och höjde effektiviteten i verksamheten genom olika tekniska insatser samt synergier från vår konsoliderade verktygsmodell för applikationsinfrastrukturer.

 

 • Serviceuppfyllnad på upp till 90 procent.
 • Produktivitetsförbättringar på 10–15 procent jämfört med föregående år.
 • Betydande kostnadsfördelar genom tekniska omställningar

Tjänsteintegrering och tjänstehantering för en stor brittisk återförsäljare

Storbritanniens största klädhandlare ville uppnå kontinuerliga kostnadsminskningar och högre effektivitet i IT-verksamheten. Kunden ville även ha en ensam leverantör för alla tjänsteområden och därmed säkerställa tjänsternas kontinuitet och skydda sitt kunskapskapital. Vi agerade som företagets serviceintegreringspartner för applikationer och infrastruktur med kompletta och affärsanpassade nyckeltal. Dessutom behöll vi kunskap om arbetsmiljön genom att ändra funktioner för central kundpersonal, främja ett starkt engagemang i siffror och mätvärden genom dagliga instrumentpaneler och hanteringsrapporter samt tillhandahålla särskilt stöd för tjänstehantering.

 • Sänkta kostnader med 40 procent för upprätthållande av IT-systemens tillgänglighet.
 • Vi införde en resultatbaserad prismodell
 • Övergången effektiviserades utan att tjänstekvaliteten påverkades

Centralisering av hanterade testmiljötjänster för en stor brittisk bank

Kunden ville skapa ett centraliserat team som äger, övervakar och kontrollerar testmiljöer och därmed säkerställa ökad ansvarsskyldighet, tillgänglighet och användning. Tillsammans med kundens team utvecklade och utplacerade Cognizant TEMS-ramverket (Test Environment Management Services). Med över 5 års historia av samarbete med kunden har vi skapat betydande skalbarhet för TEMS-teamet och hjälpt företaget under sitt största globala förvärv. Vi levererade flera miljöomdanande initiativ och spelade en betydande roll i etableringen av en stabil styrningsstruktur med centraliserade PMO-tjänster.

 • Vi levererade över 2,000 miljöer med över 96 procent av leveranserna inom utsatt tid.
 • Vi skapade betydande kontinuerliga tjänsteförbättringar.
 • ITO-tjänster för en resurshanteringsenhet
 • RESULTAT

  ITO-tjänster för en resurshanteringsenhet

  Ett av världens största kapitalförvaltningsföretag ville utveckla en flexibel och smidig IT-infrastruktur med hög tillgänglighet, integritet, säkerhet, leveransprecision och kostnadskontroll. Vi hjälpte kunden att utforma, bygga, migrera och hantera ett Greenfield-datorcenter och en toppmodern konvergerande infrastruktur. Vi erbjöd även komplett hantering av tjänster inom flera teknikområden och discipliner, inklusive applikationer, BPO och infrastruktur som var i linje med affärsanpassade servicenivåavtal.

  • Betydande kostnadsbesparingar genom högre finansiell och leveransrelaterad effektivitet.
  • Cognizant inrättade ett innovationsråd för att hålla kunden uppdaterad.
  • Förbättrad styrning genom ett tjänstehanteringskontor.
 • IT-infrastrukturtjänster för ett finansiellt tjänsteföretag
 • IT-infrastrukturtjänster för ett finansiellt tjänsteföretag

  Ett diversifierat globalt finansföretag och världens näst största förvaltare av privata tillgångar ville konsolidera sina IT-resurser, minska driftkostnaderna och öka tillgängligheten i IT-infrastrukturen. Vi hjälpte kunden att omvandla supportverksamheten och nå stabila tjänstenivåer i slutet av övergången. Vi levererade kostnadsfördelar, förbättrade servicenivåerna och höjde effektiviteten i verksamheten genom olika tekniska insatser samt synergier från vår konsoliderade verktygsmodell för applikationsinfrastrukturer.

   

  • Serviceuppfyllnad på upp till 90 procent.
  • Produktivitetsförbättringar på 10–15 procent jämfört med föregående år.
  • Betydande kostnadsfördelar genom tekniska omställningar
 • Tjänsteintegrering och tjänstehantering för en stor brittisk återförsäljare
 • Tjänsteintegrering och tjänstehantering för en stor brittisk återförsäljare

  Storbritanniens största klädhandlare ville uppnå kontinuerliga kostnadsminskningar och högre effektivitet i IT-verksamheten. Kunden ville även ha en ensam leverantör för alla tjänsteområden och därmed säkerställa tjänsternas kontinuitet och skydda sitt kunskapskapital. Vi agerade som företagets serviceintegreringspartner för applikationer och infrastruktur med kompletta och affärsanpassade nyckeltal. Dessutom behöll vi kunskap om arbetsmiljön genom att ändra funktioner för central kundpersonal, främja ett starkt engagemang i siffror och mätvärden genom dagliga instrumentpaneler och hanteringsrapporter samt tillhandahålla särskilt stöd för tjänstehantering.

  • Sänkta kostnader med 40 procent för upprätthållande av IT-systemens tillgänglighet.
  • Vi införde en resultatbaserad prismodell
  • Övergången effektiviserades utan att tjänstekvaliteten påverkades
 • Centralisering av hanterade testmiljötjänster för en stor brittisk bank
 • Centralisering av hanterade testmiljötjänster för en stor brittisk bank

  Kunden ville skapa ett centraliserat team som äger, övervakar och kontrollerar testmiljöer och därmed säkerställa ökad ansvarsskyldighet, tillgänglighet och användning. Tillsammans med kundens team utvecklade och utplacerade Cognizant TEMS-ramverket (Test Environment Management Services). Med över 5 års historia av samarbete med kunden har vi skapat betydande skalbarhet för TEMS-teamet och hjälpt företaget under sitt största globala förvärv. Vi levererade flera miljöomdanande initiativ och spelade en betydande roll i etableringen av en stabil styrningsstruktur med centraliserade PMO-tjänster.

  • Vi levererade över 2,000 miljöer med över 96 procent av leveranserna inom utsatt tid.
  • Vi skapade betydande kontinuerliga tjänsteförbättringar.

En färdplan mot en infrastruktur för effektivare verksamhet

Förenkla.
Använd förutsägbara moment i verksamheten.
Bygg progressiva lösningar.

En färdplan mot en infrastruktur för effektivare verksamhet

Hämta nyhetsbrevet med Gartner Research

Cognizant Infrastructure Services | Cognizant Technology Solutions